Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới

bởi Trịnh Tuấn Minh

Dưới đây là mục lục chuỗi bài viết gắn kèm link với mục đích cung cấp cũng như trao đổi kiến thức chứng khoán cơ bản do AzFin thực hiện. Rất mong được NĐT đón nhận cũng như góp ý gửi về cho Page https://www.facebook.com/AzFinVietNam. Chúc quý nhà đầu tư thành công.

I. Tổng quan về Thị Trường Chứng Khoán

 1. Thị trường Chứng khoán (TTCK) là gì? Cách vận hành của Thị trường Tài chính: https://azfin.vn/thi-truong-chung-khoan-ttck-la-gi-cach-van-hanh-cua-thi-truong-tai-chinh/
 2. Các chỉ số thị trường? Cách lựa chọn cổ phiếu vào rổ VN30: https://azfin.vn/cac-chi-so-thi-truong-cach-lua-chon-co-phieu-vao-ro-vn30/
 3. Cổ phiếu là gì? Đầu tư cổ phiếu lợi nhuận đến từ đâu?: https://azfin.vn/co-phieu-la-gi-dau-tu-co-phieu-loi-nhuan-den-tu-dau/
 4. Cổ phiếu Large-cap (Bluechip), Mid-cap, Small-cap (Penny) là gì?: https://azfin.vn/co-phieu-large-cap-bluechip-mid-cap-small-cap-penny-la-gi/
 5. Cổ phiếu đang lưu hành (Outstanding Share) là gì?: https://azfin.vn/co-phieu-dang-luu-hanh-outstanding-share-la-gi/
 6. Cổ phiếu đang niêm yết là gì?: https://azfin.vn/co-phieu-dang-niem-yet-la-gi/
 7. Cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là gì?: https://azfin.vn/co-phieu-esop-la-gi-nha-dau-tu-can-luu-y-dieu-gi/
 8. Cổ phiếu quỹ (Treasury Stock) là gì?: https://azfin.vn/co-phieu-quy-la-gi-dac-diem-loi-ich-dau-tu-co-phieu-quy/
 9. Sở giao dịch Chứng khoán là gì?: https://azfin.vn/so-giao-dich-chung-khoan-la-gi/
 10. Sàn giao dịch Chứng khoán là gì?: https://azfin.vn/san-giao-dich-chung-khoan-la-gi/
 11. Vai trò công ty Chứng khoán trong TTCK: https://azfin.vn/vai-tro-cong-ty-chung-khoan-trong-ttck/
 12. Lựa chọn công ty chứng khoán cho nhà đầu tư mới: https://azfin.vn/6-cong-ty-chung-khoan-uy-tin-ma-ban-co-the-mo-tai-khoan/
 13. Làm thế nào để mua bán cổ phiếu?: https://azfin.vn/huong-dan-cach-mua-co-phieu-cho-nguoi-moi-dau-tu/
 14. Mệnh giá là gì? Ứng dụng của mệnh giá: https://azfin.vn/menh-gia-co-phieu-la-gi-ung-dung-cua-menh-gia/
 15. Thị giá là gì? Những yếu tố làm thay đổi thị giá: https://azfin.vn/thi-gia-co-phieu-la-gi-nhung-yeu-to-lam-thay-doi-thi-gia/
 16. Thanh khoản chứng khoán là gì?: https://azfin.vn/thanh-khoan-chung-khoan-la-gi/
 17. Giá trị giao dịch chứng khoán là gì?: https://azfin.vn/gia-tri-giao-dich-chung-khoan-la-gi/
 18. Vốn hóa thị trường là gì?: https://azfin.vn/von-hoa-thi-truong-la-gi-su-khac-biet-giua-von-hoa-va-gia-co-phieu/
 19. Các loại cổ tức, cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu là như thế nào?: https://azfin.vn/thong-tin-ve-co-tuc-danh-cho-nha-dau-tu-moi/
 20. Tỷ lệ cổ tức và tỷ suất cổ tức là gì?: https://azfin.vn/ty-le-co-tuc-va-ty-suat-co-tuc-la-gi/
 21. Những ngày đặc biệt khi trả cổ tức: https://azfin.vn/3-ngay-dac-biet-khi-tra-co-tuc-ndt-khong-the-bo-lo/
 22. Điều chỉnh thị giá khi doanh nghiệp trả cổ tức?: https://azfin.vn/thi-gia-va-nhung-van-de-lien-quan-khi-doanh-nghiep-tra-co-tuc/
 23. Đòn bẩy (Margin) là gì? (Rtt, Room margin, Call margin, Force sell là gì?): https://azfin.vn/margin-la-gi-nhung-khai-niem-trong-margin-danh-cho-nha-dau-tu-moi/
 24. Đầu tư chủ động và đầu tư thụ động là gì? Khác nhau như thế nào?: https://azfin.vn/ban-hop-voi-dau-tu-chu-dong-hay-thu-dong/
 25. Các trường phái đầu tư và những nhà đầu tư nối tiếng: https://azfin.vn/top-4-truong-phai-dau-tu-co-ban-tren-thi-truong-chung-khoan/
 26. Quỹ mở là gì? Cách đầu tư Chứng chỉ quỹ: https://azfin.vn/quy-mo-la-gi-cach-dau-tu-chung-chi-quy/
 27. Sự kỳ diệu của lãi kép – Kỳ quan số 8 của thế giới: https://azfin.vn/su-ky-dieu-cua-lai-kep-ky-quan-so-8-cua-the-gioi/
 28. Những lợi ích khi đầu tư cổ phiếu so với các kênh tài sản khác: https://azfin.vn/nhung-loi-ich-khi-dau-tu-co-phieu-so-voi-cac-kenh-tai-san-khac/
 29. Sách đầu tư cho nhà đầu tư mới: https://azfin.vn/top-7-cuon-sach-nha-dau-tu-f0-nhat-dinh-phai-doc/

II. Những khái niệm cơ bản về Báo Cáo Tài Chính, Chỉ số Tài Chính

 1. Báo cáo thường niên (ANNUAL REPORT) là gì?: https://azfin.vn/bao-cao-thuong-nien-annual-report-la-gi/
 2. Sơ lược về Báo Cáo Tài Chính (Phần 1): https://azfin.vn/so-luoc-ve-bao-cao-tai-chinh-phan-1/
 3. Sơ lược về báo cáo tài chính (Phần 2) – Quy trình kinh doanh: https://azfin.vn/so-luoc-ve-bao-cao-tai-chinh-phan-2-quy-trinh-kinh-doanh/
 4. Bảng cân đối kế toán là gì?: https://azfin.vn/bang-can-doi-ke-toan-la-gi/
 5. Báo cáo kết quả kinh doanh là gì?: https://azfin.vn/bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-la-gi/
 6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?: https://azfin.vn/bao-cao-luu-chuyen-tien-te/
 7. EPS (Earnings per share) – Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là gì?: https://azfin.vn/eps-earnings-per-share-loi-nhuan-tren-moi-co-phieu-la-gi/
 8. Giá trị sổ sách và BVPS (Book Value Per Share) là gì?: https://azfin.vn/gia-tri-so-sach-va-bvps-book-value-per-share/
 9. ROA – Return On Assets (Lợi nhuận trên tổng tài sản) là gì?: https://azfin.vn/roa-return-on-assets-loi-nhuan-tren-tong-tai-san-la-gi/
 10. Chỉ số ROE trong đầu tư chứng khoán là gì?: https://azfin.vn/chi-so-roe-trong-dau-tu-chung-khoan-la-gi/
 11. Chỉ số P/E trong đầu tư là gì? Tất tần tật về chỉ số P/E: https://azfin.vn/chi-so-p-e-trong-dau-tu-la-gi-tat-tan-tat-ve-chi-so-p-e/
 12. P/B – Giá trên giá trị sổ sách là gì?: https://azfin.vn/p-b-gia-tren-gia-tri-so-sach-la-gi/
 13. Biên lợi nhuận gộp, Biên lợi nhuận ròng là gì?: https://azfin.vn/bien-loi-nhuan-gop-bien-loi-nhuan-rong-la-gi/
 14. Vòng quay hàng tồn kho là gì?: https://azfin.vn/vong-quay-hang-ton-kho-la-gi/
 15. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu D/E (Debt to equity ratio) là gì?: https://azfin.vn/he-so-no-tren-von-chu-so-huu-d-e-debt-to-equity-ratio-la-gi/
 16. Phân tích DuPont là gì?: https://azfin.vn/phan-tich-dupont-la-gi/

III. Những khái niệm, chỉ số Vĩ mô cơ bản

Tổng quan về phân tích vĩ mô: https://azfin.vn/tong-quan-ve-phan-tich-vi-mo/
Lạm phát là gì?: https://azfin.vn/lam-phat-la-gi/
Tỷ giá là gì?: https://azfin.vn/ty-gia-la-gi/
GDP là gì?: https://azfin.vn/gdp-la-gi/

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Tải App AzFin ngay để bắt đầu hành trình

tích sản và đầu tư của bạn

LIÊN HỆ NGAY

  CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM


  AzFin Việt Nam là tổ chức chuyên về Tài chính, Chứng khoán. Chúng tôi tự tin cung cấp đến các nhà đầu tư các chương trình đào tạo Chứng khoán, Tài chính cá nhân bài bản và chuyên sâu, phù hợp với sự đa dạng nhu cầu của mọi người. Chương trình thiết kế độc đáo, thực tiễn nhất để học viên có thể ứng dụng vào thực tế hiệu quả và phù hợp nhất.

  @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin

  Call Now Button