Thị giá và những vấn đề liên quan khi doanh nghiệp trả cổ tức

bởi Trịnh Tuấn Minh

Làm gì để điều chỉnh thị giá khi doanh nghiệp trả cổ tức với những yếu tố luôn tác động đến sự thay đổi của cổ tức ?

Mục lục

I. Cổ tức là gì?
II. Công thức tính điều chỉnh thị giá
III. Những yếu tố làm thay đổi thị giá

I. Cổ tức là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận được giữ lại của công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.

Có nhiều hình thức để chi trả cổ tức, như trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Nếu trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật. Còn trả bằng cổ phần (thường dưới dạng cổ phiếu), công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ và chuyển vào tài khoản cổ đông dưới hình thức cổ phiếu thông thường.

II. Công thức tính điều chỉnh thị giá

Giá tham chiếu điều chỉnh sau khi bị chia quyền = ( Giá tham chiếu nếu như không bị chia quyền – Cổ tức Tiền mặt được chia +( Giá của Quyền mua Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu x Tỷ lệ Cổ phiếu Quyền mua Phát hành thêm so với Cổ phiếu gốc)) / ( 1 + Tỷ lệ Cổ phiếu Quyền mua Phát hành thêm so với Cổ phiếu gốc + Tỷ lệ Cổ phiếu thêm từ Cổ tức Cổ phiếu so với Cổ phiếu gốc + Tỷ lệ Cổ phiếu thêm từ Cổ phiếu Thưởng so với Cổ phiếu gốc)

Các ví dụ về cách tính điều chỉnh thị giá

VD1: HPG vừa chia cổ tức tiền, vừa chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Tập đoàn Hòa Phát ( HoSE: HPG ) thông báo ngày 20/6 đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021. Doanh nghiệp sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng và trả cổ phiếu tỷ lệ 30%, 10 cổ phiếu cũ sẽ nhận 3 cổ phiếu phiếu mới. Giả sử ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền (ngày chia cổ tức) HPG có giá tham chiếu nếu không thực hiện quyền là 30.000 VNĐ/cp. Vậy giá sau điều chỉnh sẽ là bao nhiêu?

Ta có:
– Giá tham chiếu khi không thực hiện quyền Po = 30
– Giá quyền mua thêm cp cho CĐ hiện hữu Pqm = 0
– Tỷ lệ cp được mua thêm/cp giốc = 0
– Cổ tức bằng tiền mặt Dtm = 500
– Tỷ lệ cổ phiếu quyền mua phát hành thêm so với cổ phiếu gốc Rqm = 0%
– Tỷ lệ cổ tức cp/ cổ phiếu gốc Rctcp = 30%
– Tỷ lệ cp thưởng/ cổ phiếu gốc RCPT = 0%
P’ = (30.000 + (0*0) – 500)/(1+0+0.3+0) = 23.077 . Làm tròn lên 23.100 sẽ là giá tham chiếu (bước giá nhỏ nhất là 0.05).
Vì HPG ở sàn HOSE nên trần sàn sẽ là +- 7% so với giá tham chiếu. Vì vậy bước giá 7% = 23.100*7% = 1.617 . Làm tròn 1.600
Vậy sau khi chia tách HPG sẽ có: Giá trần (24.700 đồng), Giá tham chiếu (24.100 đồng) , Giá sàn (21.500 đồng)

VD2: VND vừa phát hành thêm, vừa chia cổ tức tiền vừa chia cổ phiếu thưởng.
Tình huống giả định: VND phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:50 (1 cổ được mua 0.5 cổ) để tăng vốn với giá 20k/cp. VND sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 25%. Giá hiện tại ngày 1/6 của VND là 35k. Ngày 2/6 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền (ngày chia), hỏi giá tham chiếu của VND ngày 2/6 là bao nhiêu?
Ta có:
– Giá tham chiếu khi không thực hiện quyền – Po = 35.000
– Giá quyền mua thêm cp cho CĐ hiện hữu – Pqm = 20.000
– Tỷ lệ cp được mua thêm/cp giốc = 50%
– Cổ tức bằng tiền mặt Dtm = 1.000
– Tỷ lệ cổ tức cp/ cổ phiếu gốc Rctcp = 25%
– Tỷ lệ cp thưởng/ cổ phiếu gốc RCPT = 0%
P’ = (35.000 + (20.000*0.5) – 1.000)/(1+0.5+0.25+0) = 25.142 . Làm tròn lên 25.150 sẽ là giá tham chiếu (bước giá nhỏ nhất là 0.05).
Vì VND ở sàn HOSE nên trần sàn sẽ là +- 7% so với giá tham chiếu. Vì vậy bước giá 7% = 25.150*7% = 1.750
Vậy sau khi chia tách VND sẽ có: Giá trần (26.900 đồng), Giá tham chiếu (25.150 đồng) , Giá sàn (23.400 đồng)

III. Những yếu tố làm thay đổi thị giá

Sự phát triển của nền kinh tế: Giá cổ phiếu cũng thường có xu hướng tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế. Nghĩa là giá cổ phiếu thường sẽ tăng khi nền kinh tế trở nên phát triển và giảm hơn khi kinh tế chậm phát triển. Nếu nền kinh tế trở nên chậm phát triển sẽ dẫn đến doanh nghiệp làm ăn đi xuống và có xu hướng cắt giảm cổ tức.

Tình hình chính trị: Tình hình chính trị sẽ có sự chi phối nền kinh tế trong nước, qua đó gây ra tác động nhất định đến cổ phiếu trên thị trường. Khi tình hình chính trị của đất nước, khu vực ổn định thì nhà đầu tư mới có thể tự tin để tiếp tục đầu tư. Còn nếu tình hình chính trị bất ổn, nhà đầu tư trở nên e ngại thì giá cổ phiếu cũng sẽ có xu hướng giảm đi.

Quy luật cung cầu của thị trường: Nếu mã cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư săn đón thì giá cổ phiếu đó sẽ có xu hướng tăng. Mặc dù quy luật cung cầu là một yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần cẩn thận vì không phải cổ phiếu nào được lựa chọn mua nhiều đều là cổ phiếu cốt.

Báo cáo tài chính của công ty: Nếu kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện rằng công ty đang phát triển tốt với doanh thu và tốc độ tăng trưởng cao, có khả năng tiếp tục tăng trong tương lai, giá cổ phiếu của công ty sẽ tăng lên nhanh chóng. Ngược lại, một công ty có tình hình kinh doanh đi xuống, giá cổ phiếu sẽ có xu hướng giảm.

Tâm lý nhà đầu tư: Thị trường chứng khoán là thị trường nhạy cảm, chỉ một thông tin gây nhiễu xuất hiện cũng có thể làm thị trường dao động dữ dội. Khi này, nhà đầu tư cần có tâm lý vững vàng để lọc được những thông tin chính xác và đưa ra quyết định đầu tư khi đã có những tính toán kỹ lưỡng.

Do đó, để có được những thông tin chính xác, đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố cũng như hiểu về cách tính điều chỉnh thị giá để tránh mắc sai lầm.

Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Tải App AzFin ngay để bắt đầu hành trình

tích sản và đầu tư của bạn

LIÊN HỆ NGAY

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM


    AzFin Việt Nam là tổ chức chuyên về Tài chính, Chứng khoán. Chúng tôi tự tin cung cấp đến các nhà đầu tư các chương trình đào tạo Chứng khoán, Tài chính cá nhân bài bản và chuyên sâu, phù hợp với sự đa dạng nhu cầu của mọi người. Chương trình thiết kế độc đáo, thực tiễn nhất để học viên có thể ứng dụng vào thực tế hiệu quả và phù hợp nhất.

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin

    Call Now Button