Báo cáo thường niên (ANNUAL REPORT) là gì?

bởi mai minh

1. Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về doanh nghiệp. Khi đọc xong báo cáo thường niên thì nhà đầu tư sẽ hình dung được mô hình kinh doanh, ban lãnh đạo, chiến lược kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Hiểu đơn giản, Báo cáo thường niên (annual report) là báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông, bản sao bản tổng kết tài sản của công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông. Bản sao bản báo cáo hàng năm được gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ đông của công ty.

Thông qua báo cáo thường niên, doanh nghiệp – Thể hiện trách nhiệm của mình với cổ đông hiện hữu.

XEM THÊM: Tỷ giá là gì? Vai trò của tỷ giá trên thị trường chứng khoán

2. Nội dung của Báo cáo tài chính

Một báo cáo thường niên sẽ bao gồm các nội dung sau (lưu ý mỗi công ty có thể tùy biến thêm bớt):

BCTN của FPT


1. Giới thiệu chung về công ty
– Thông tin khái quát
– Quá trình hình thành và phát triển
– Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
– Thông tin về mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức
– Định hướng phát triển
– Các rủi ro
2. Tình hình hoạt động trong năm
– Tình hình hoạt động kinh doanh
– Tổ chức và nhân sự
– Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
– Tình hình tài chính
– Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

BCTN của FPT


3. Báo cáo phát triển bền vững
– Chiến lược phát triển bền vững
– Giá trị cốt lõi
– Quản trị công ty
4. Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc
– Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
– Tình hình tài chính
– Kế hoạch phát triển
– Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội
5. Đánh giá về HĐQT về hoạt động của công ty
– Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
– Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc công ty
– Kế hoạch, định hướng của HĐQT
6. Báo cáo tài chính
– Cân đối kế toán
– Kết quả kinh doanh
– Lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh

Bên cạnh các báo cáo tài chính cơ bản, một số doanh nghiệp sử dụng báo cáo thường niên như một công cụ marketing quảng bá sản phẩm và dịch vụ mới. Đặc biệt là báo cáo thường niên đi kèm với các cuộc họp định kỳ hàng quý, tháng là công cụ tốt nhất để truyền thông về doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

LIÊN HỆ NGAY

     

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM

     

    AzFin Việt Nam xác định cho mình sứ mệnh trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của nhà đầu tư giá trị thông qua các giải pháp đào tạo, tư vấn tài chính, chứng khoán toàn diện và đồng hành cùng nhà đầu tư trong hành trình xây dựng tháp tài sản bền vững. 

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin