Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

bởi Quốc Đạt Đinh

Như đã nói ở bài trước, Báo cáo kết quả kinh doanh mặc dù làm rõ được doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong 1 kỳ kinh doanh nhưng nó không phải là dòng tiền ra vào thực. Tức không phải cứ có doanh thu là có tiền đi vào và chi phí là tiền đi ra. Chính vì vậy để thống kê dòng tiền thực ra vào của doanh nghiệp người ta đã tạp ra Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là bản ghi chép về lưu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định.

Lưu ý rằng, Cân đối kế toán chỉ có ý nghĩa tại 1 thời điểm (là ngày lập báo cáo) và có tính lũy kế (cộng dồn nhiều năm), Báo cáo kết quả kinh doanh có ý nghĩa trong 1 khoảng thời gian (quý, năm). Nhưng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại mang tính lũy kế trong 1 kỳ (quý, năm).

XEM THÊM: Báo cáo thường niên (ANNUAL REPORT) là gì?

2. Nội dung của bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp: Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 phần chính:

(1) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Đây là phần tiền ra và vào từ các hoạt động kinh doanh chính. Ví dụ như MWG mua bán điện thoại điện máy thì phần dòng tiền này chính là tiền thu chi thực từ những hoạt động xoay quanh mô hình kinh doanh này (thu tiền từ bán hàng, chi tiền nhập tồn kho, chi tiền thuế, chi tiền lãi vay,…)

(2) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: Là phần thống kê thu chi từ việc đầu tư tài sản cố định hay bán tài sản cũ, bên cạnh đấy còn là thống kê thu chi đầu tư vào bên khác,…

(3) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: Thống kê tiền thu được từ các hoạt động huy động vốn, bán vốn cũng như đi vay, trả gốc vay (lưu ý phần lãi vay sẽ được liệt kê vào dòng tiền hoạt động kinh doanh).

Tổng của 3 dòng tiền này trong năm sẽ quyết định lượng tiền tăng thêm hoặc hụt đi của doanh nghiệp. Lợi nhuận không phải là thứ quyết định doanh nghiệp có tăng được lượng tiền trong năm hay không mà là tổng của 3 dòng tiền trên.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chỉ cần xem lưu chuyển tiền tệ là đủ để đánh giá chất lượng công ty. Điều này là không chính xác, có rất nhiều thủ thật kế toán có thể tác động vào dòng tiền.

Ví dụ: Lưu chuyển tiền tệ của MWG

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh

Q1/2021 dòng tiền này – 1,859 tỷ, Q2/2021 dòng tiền này + 2,500 tỷ. Ở đây hiểu rằng cuối Q2/2021 dòng tiền này + 2,500 tỷ lũy kế 2 quý đầu năm. Q4/2021 dòng tiền này – 2,262 tỷ tức dòng tiền này lũy kế 4 quý 2022 âm 2,262 tỷ. Dòng tiền này là dòng tiền lũy kế trong kỳ, tức số quý 4 chính là lũy kế cả năm.

Lưu chuyển tiền thuần của MWG (2017 – 2021)

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ = Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ – Tiền và tương đương tiền đầu kỳ – Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ.

ĐỌC THÊM: GDP là gì? Cách tính và ý nghĩa của GDP trên thị trường chứng khoán

3. Ý nghĩa của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp cho chúng ta thêm rất nhiều thông tin quan trọng không có trong bảng cân đối kế toán và bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như:

– Bảng cân đối kế toán giúp thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm. Vậy làm sao để biết được trong kỳ doanh nghiệp đã mua sắm và thanh lý bao nhiêu tài sản cố định? Làm sao để biết được trong kỳ doanh nghiệp đã đi vay hoặc trả nợ bao nhiêu?

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo nguyên tắc kế toán thực tế phát sinh chứ không phải nguyên tắc kế toán tiền mặt. Vậy làm sao để trả lời những câu hỏi như Tại sao một doanh nghiệp có lãi mà không có tiền? Giải thích sự thay đổi trong một số dư tiền mặt cuối kỳ và đầu kỳ như thế nào?

Thông qua các báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhà quản trị có thể thấy được trong kỳ doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu và đã chi tiêu, sử dụng tiền vào việc gì.

Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại phản ánh chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Bên cạnh đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn, đánh giá khả năng tạo ra tiền từ nội sinh hay ngoại sinh.

Ngoài ra, nó còn giúp các đối tượng dự báo dòng tiền trong tương lai để đánh giá doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nguồn gốc dòng tiền của một doanh nghiệp, dòng tiền của một doanh nghiệp là cái có thực và ít bị tác động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán.

Link bài tổng “Kiến thức chứng khoán cơ bản dành cho NĐT mới”, mời quý nhà đầu tư tham khảo: https://azfin.vn/kien-thuc-co-ban-danh-cho-ndt-moi/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Web đào tạo đầu tư: https://academy.azfin.vn/p/trangchu
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Tải App AzFin ngay để bắt đầu hành trình

tích sản và đầu tư của bạn

LIÊN HỆ NGAY

    CÔNG TY CỔ PHẦN AZFIN VIỆT NAM


    AzFin Việt Nam là tổ chức chuyên về Tài chính, Chứng khoán. Chúng tôi tự tin cung cấp đến các nhà đầu tư các chương trình đào tạo Chứng khoán, Tài chính cá nhân bài bản và chuyên sâu, phù hợp với sự đa dạng nhu cầu của mọi người. Chương trình thiết kế độc đáo, thực tiễn nhất để học viên có thể ứng dụng vào thực tế hiệu quả và phù hợp nhất.

    @2021 – Bản quyền nội dung thuộc về AzFin

    Call Now Button