TCB – Cập nhật KQKD Q2/2022

bởi Trịnh Tuấn Minh
  • TCB Q2/2022

1. Lợi nhuận sau thuế: TCB Q2/2022 đạt 5,800 tỷ (+23% yoy). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 11,300 tỷ (+24% yoy).
+ Thu nhập lãi thuần (tín dụng): Q2/2022 đạt 7,793 tỷ (+ 18% yoy). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 15,900 tỷ (+25% yoy).
+ Thu nhập từ dịch vụ: Q2.2022 đạt 2,077 tỷ (43% yoy). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3,870 tỷ (+39% yoy).
2. CIR (Tỷ lệ chi phí hoạt động): Ổn định ở mức 30%
3. Nợ xấu: Giảm nhẹ còn 0.6% so với 0.7% của Q1/2022 và 2021. Vùng thấp nhất từ 2017 – nay
4. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu: Tăng lên 170% so với 160% của Q1/2022 và 2021. Vùng cao nhất từ 2017 – nay
5. CASA: 2 quý vừa rồi giảm còn 47%. Cần chờ họp cập nhật kết quả kinh doanh để biết thêm lý do
6. Tăng trưởng tín dụng: 6 tháng đầu năm khoảng 10%.
– Cho vay khách hàng tăng trưởng khoảng 17% so với cuối năm 2021
– Chứng khoán đầu tư (chủ yếu là các khoản trái phiếu): đi ngang so với cuối 2021 (giảm 19% so với Q1/2022).
7. Tăng trưởng huy động: Tổng huy động tăng 9% – khá tương đồng với tăng trưởng tín dụng. Trong đấy, huy động từ khách hàng đi ngang so với cuối 2021.

  • Kết luận: Cơ cấu tài sản, khả năng kiểm soát nợ xấu của TCB vẫn ổn định. LNST tăng trưởng tốt ở mức 24%.

Quý vị có thể tham khảo thêm bài viết tổng quan về TCB: https://azfin.vn/tong-quan-tcb-2021/

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này. AzFin không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của bài viết dưới mọi hình thức.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Call Now Button