REE – Cập nhật KQKD Q2/2022

bởi Trịnh Tuấn Minh
Nguồn: NDH

KQKD REE Q2/2022 doanh thu thuần 2.022 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, doanh thu mảng cơ điện lạnh đạt 546,9 tỷ đồng (+9.4% yoy); doanh thu hạ tầng điện, nước là 1.218 tỷ đồng (+37% yoy); doanh thu bất động sản là 259,6 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 40,5% lên 44,3%

Doanh thu tài chính đạt 43,6 tỷ đồng, giảm 6,1% so với quý II/2021. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 2,4% và 14,5% trong khi chi phí bán hàng giảm 3%.
Kết quả, doanh nghiệp ngành điện, nước ghi nhận 755,3 tỷ đồng lãi sau thuế (+60.7% yoy). Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 597 tỷ đồng (+55,7% yoy).

Trong năm nay, doanh nghiệp này lên kế hoạch kinh doanh với 9.279 tỷ đồng doanh thu và 2.064 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 83% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Các chương trình của chúng tôi được phát sóng trên:
🌎 Website: https://azfin.vn/
🌎 Fanpage AzFin Việt Nam: https://www.facebook.com/AzFinVietNam
📺 Youtube: https://www.youtube.com/c/azfinvietnam

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bài viết này được viết và phát hành bởi Khối Chuyên môn & Tư vấn Đầu tư – CTCP AzFin Việt Nam. Thông tin trình bày trong bài viết dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố.  AzFin không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của AzFin và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.  Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các khách hàng của CTCP AzFin Việt Nam tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong bài viết này. AzFin không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của bài viết dưới mọi hình thức.

Bài viết liên quan

Để lại Bình Luận

Call Now Button