Vĩ mô Việt Nam có đang ổn định trở lại?

Ngày đăng 1/6/2020

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của Việt Nam đã và đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu. Tuy vậy sự phục hồi đang diễn ra từng bước so với tháng 4.

Nền kinh tế Việt Nam đang ổn định trở lại sau Thiên nga đen?

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2020 giảm 15,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 22,3%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2020 ước tính giảm 15,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 4/2020 nhập siêu 940 triệu USD; 4 tháng xuất siêu 2,8 tỷ USD; tháng Năm ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,5 tỷ USD.


Thủy sản cũng bước đầu hồi phục sau khi dịch được kiểm soát tốt trong nước

Sản xuất thủy sản tháng Năm bắt đầu được hồi phục, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm thủy sản chế biến tồn kho nhiều làm giá thu mua nguyên liệu thấp. Sản lượng thủy sản tháng Năm ước tính đạt 797,5 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 581,1 nghìn tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 87,9 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác đạt 128,5 nghìn tấn, tăng 0,3%.

Nuôi cá tra gặp nhiều khó khăn do hoạt động thu mua của các doanh nghiệp giảm, giá cá tra nguyên liệu vẫn ở mức thấp khoảng 18-18,5k/ cân, người nuôi bị lỗ từ 3.000-4.000 đồng/kg. Sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 124 nghìn tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước

Tình trạng hạn mặn từ đầu năm ảnh hưởng đến môi trường sinh trưởng và phát triển của tôm, cá nuôi, chi phí phát sinh thêm nhiều làm giảm diện tích nuôi. Tuy nhiên, sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng tăng khá do ảnh hưởng dịch Covid-19 không có người thu mua nên các hộ nuôi cầm chừng, không thu hoạch ngay, tháng Năm mới tiến hành thu hoạch.

Cho đến khi việc kiểm soát diễn ra tốt ở các nước là đối tác thương mại chính của Việt Nam chúng ta mới có thể kỳ vọng sự phục hồi bền vững diễn ra. Và rất có thể, đây đã là trạng thái xấu nhất của ngành. Thực tế thì các cổ phiếu ngành thủy sản cũng đã có mức phục hồi khá mạnh kể từ thàng 4/2020 đến nay.


Đầu tư công tăng tốc

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên cả nước đã được kiểm soát tốt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đạt 6,7 tỷ USD, giảm 8,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2020 ước tính đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 59,4%; vốn địa phương 25,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 26,2% và tăng 4,2%)

AzFin cũng cho rằng để đạt được mục tiêu kép về kinh tế cũng như kiếm soát bệnh, Chính Phủ Việt Nam có thể tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công trong các tháng cuối năm. Và chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA những cổ phiếu thuộc ngành VLXD trong các tháng cuối năm, và HPG là một ứng cử viên tốt.