VHC cơ hội mua khi bức tranh có nhiều biến số

Ngày đăng 21/12/2020

VHC sụt giảm 12% khi thông tin Mỹ đưa Việt nam vào thao túng tiền tệ

Theo Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ“, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét các đối tác thương mại đáp ứng 3 tiêu chí sau: Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Hoa Kỳ ít nhất 20 tỷ USD; thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Việt Nam là thao túng tiền tệ theo Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988.

Chính phủ hai bên sẽ thương lượng để tìm ra các giải pháp cho vấn đề này. Trong trường hợp hai bên không tìm được tiếng nói chung, Chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Chính phủ Việt Nam đã từng rất năng động trong vấn đề này

Chuyến thăm của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chính quyền Trump vào khoảng tháng 5/2017 đã mô tả rất rõ thiện chí của Việt Nam. Và thực tế, nhập khẩu dầu từ Mỹ vào Việt nam đã tăng mạnh mẽ từ lúc đó đến nay.

… Điều đó có nghĩa là, việc đàm phán giảm thặng dư thương mại với Mỹ tiếp tục phải được thực hiện?

AzFin tin rằng chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục có những động thái nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định xuất khẩu.

Trường hợp của VHC, công ty này có nhiều catalyst cho năm sau:

  1. Giá cá tra đang ở mức thấp trong nhiều năm, hàm ý rằng rủi ro giảm giá là thấp

  2. Nâng công suất Colagen&Geltamin từ 2000 tấn lên 3500 tấn/ năm, và đây là mảng có biên lợi nhuận lớn

  3. Khách hàng của VHC là những chuỗi kinh doanh lớn như Target, Costco, Walmart, do vậy AzFin cho rằng xác suất VHC bị tác động quá tiêu cực là thấp.

Do vậy, nhịp giảm này là cơ hội tốt để tích lũy thêm cổ phiếu.