Vận hội mới với PPP

Ngày đăng 22/6/2020

Chiều 18/6 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật về PPP).

5 nhóm lĩnh vực được đầu tư PPP là những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi), cung cấp dịch vụ thiết yếu (điện, nước, xử lý môi trường), bảo đảm an sinh xã hội (y tế, giáo dục - đào tạo), phù hợp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 (hạ tầng công nghệ thông tin), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Tổng hoàng nền kinh tế sẽ được hưởng lợi khi có kích thích cơ sở hạ tầng

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công

Những tồn tại trước đó được gỡ bỏ vướng mắc Năm 2017, 2018, thông tin về dự án BOT là vấn đề cực kỳ nóng trên các trang báo. Trong đó, thông tin về hợp đồng dự án không được minh bạch, người dân dù là người trả phí nhưng không có đủ thông tin để giám sát, để biết đồng tiền của mình phải trả như vậy là hợp lý hay không là những vấn đề khiến dư luận bức xúc nhất. Dự án BT, thông tin hợp đồng dự án cũng khép kín giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, trong khi với dự án BT, yêu cầu minh bạch, công khai thông tin càng cần thiết, vì dự án BT xây dựng xong bàn giao ngay, nhà đầu tư được đổi lại bằng quỹ đất.

Luật PPP tạo bước tiến mới về công khai, minh bạch thông tin về dự án PPP, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đến giai đoạn thực hiện hợp đồng. Các thông tin chủ yếu phải được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ thông tin về quyết định chủ trương đầu tư; quyết định phê duyệt dự án PPP; thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thông tin về nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án PPP.

Thúc đẩy đầu tư hạ tầng giai đoạn mới Minh bạch trong đầu tư PPP sẽ đảm bảo cho 2 bên Nhà nước và tư nhân cùng có lợi: Do vậy, trong quá trình đàm phán hợp đồng với tư nhân, Nhà nước (người đại diện cho nhân dân) luôn đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ công tốt nhất với hiệu quả đầu tư tối ưu. Trong khi đó, nhà đầu tư (NĐT) tư nhân luôn tìm cách đầu tư vốn thấp nhất, nhưng đạt được lợi nhuận cao nhất.

Do Covid, hầu hết các nước trên thế giới đều hụt thu trong hoạt động kinh tế, ngoài ra, các nước cũng phải dành ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn. Chính vì vậy, việc thúc đẩy thêm các nguồn lực bên ngoài vào lĩnh vực đầu tư công là rất quan trọng, góp phần giúp nền kinh tế phục hồi nhanh hơn.

Ngành hưởng lợi

Ngành hưởng lợi gần nhất chắc chắn là các ngành liên quan đến đầu tư công như xây dựng, bất động sản và vật liệu xây dựng. Câu chuyện đầu tư vào HPG đến năm 2022 tiếp tục là câu chuyện ưa thích của AzFin, mặc dù định giá cổ phiếu cho năm nay không còn rẻ.