TTCK AzDaily-Ngày 31/10/2019-DRC,MWG

Ngày đăng 31/10/2019

MWG: Tăng trưởng lợi nhuận 9th2019 tiếp tục duy trì ở mức cao

MWG: Tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục duy trì ở mức cao
  • CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019, trong đó doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 32% YoY. Nhìn chung trong 9 tháng 2019, doanh thu đã tăng 17% trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 36% YoY.

  • Thông tin chi tiết từng mảng kinh doanh hiện chưa được công bố. Dù vậy, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 3/2019 và 9 tháng 2019 đến từ (1) chuỗi điện máy (ĐMX), nhờ tăng trưởng doanh số của các cửa hàng hiện hữu (SSSG) khả quan và tốc độ mở cửa hàng nhanh chóng, (2) cơ cấu sản phẩm, (3) lợi thế kinh tế về quy mô và (4) thu nhập tài chính ròng cải thiện.

  • Tính đến ngày 31/10/2019, số lượng cửa hàng DMX đã đạt 954 so với 750 cửa hàng vào cuối năm 2018 và 838 cửa hàng tính đến cuối tháng 6/2019. Ngoài việc mở các cửa hàng mới, doanh thu của chuỗi DMX cũng được hỗ trợ bởi việc chuyển đổi các cửa hàng hiện hữu sang layout mới (layout mới có số lượng hàng hóa phong phú và đa dạng hơn); sự chuyển đổi này thường giúp cải thiện doanh số/cửa hàng cho các cửa hàng DMX khoảng 30%, theo MWG.

  • Trong khi đó, tốc độ mở rộng chuỗi BHX (bách hóa) tiếp tục tăng tốc. Tính đến 31/10/2019, lượng cửa hàng của BHX đã đạt 876 cửa hàng so với 405 vào cuối năm 2018 và 600 vào cuối tháng 6/2019. Tốc độ mở rộng chuỗi DMX và BHX hiện đang hỗ trợ cho tăng trưởng các năm tiếp theo của MWG.

AzFin kỳ vọng MWG sẽ đạt lợi nhuận 3.800 tỷ (+31,9% YoY) cho năm 2019, tương đương EPS đạt 8.582 đ/cp. Tại mức giá 125.000 đ, MWG đang được giao dịch với mức PE forward 2019 là 14,5 lần.

AzFin đang có khuyến nghị MUA MWG với giá mục tiêu tháng 6/2020 ở mức 160k, tương đương PE 2019 ở mức 18,6 lần. Sự tăng trưởng Bách hóa xanh và tối ưu hai chuỗi (DMX, Thegioididong) tiếp tục là động lực tăng trưởng MWG trong thời gian tới.


Cao su Đà Nẵng (DRC) báo lãi trước thuế 212 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 35% kế hoạch năm

LNST DRC hồi phục mạnh

CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm: với riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 970,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 3%, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 162,2 tỷ đồng, tăng 49% so với quý 3 năm ngoái

Kết quả, riêng quý 3 Cao su Đà Nẵng ghi nhận lãi trước thuế 102,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 81,7 tỷ đồng, gấp 2,6 lần lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 2.890,6 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn, chi phí tài chính giảm là những nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt 212,1 tỷ đồng, vượt 34,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 169,7 tỷ đồng, tăng 60% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Nợ phải trả giảm 467 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn 997 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuế tài chính ngắn hạn giảm gần 200 tỷ đồng, xuống mức 510 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm gần 90 tỷ đồng, xuống còn 157 tỷ đồng.

Cho năm 2019, chúng tôi kỳ vọng DRC sẽ đạt LNST đạt 220 tỷ đồng (+56% YoY), EPS đạt 1,852 đ.

AzFin đang có khuyến nghị MUA cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 28,000 đồng, tương đương PE forward 2019 ở mức 15.0 lần, đến tháng 6/2020