TTCK AzDaily-Ngày 24/12/2019-PNJ

Ngày đăng 24/12/2019

PNJ: Tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng tốc trong tháng 11/2019

PNJ: Tăng trưởng doanh số bán lẻ tăng tốc trong tháng 11/2019
  • PNJ công bố KQKD tháng 11 tích cực với doanh thu tăng 32% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 60% YoY. Tính chung 11 tháng 2019, doanh thu tăng 15% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 21% YoY.

  • Tăng trưởng doanh số bán lẻ của PNJ tiếp tục tăng tốc, đạt 34% YoY trong tháng 11/2019 so với mức 24% YoY ghi nhận trong tháng 10/2019 và 12% YoY ghi nhận trong 9 tháng 2019. Tăng trưởng tăng tốc nhờ PNJ tăng cường tung ra các sản phẩm mới cũng như đẩy mạnh hoạt động marketing sau khi hoạt động kinh doanh của PNJ bị ảnh hưởng bởi quá trình triển khai hệ thống ERP mới trong quý 2-3/2019.

  • Đối với việc mở rộng cửa hàng, PNJ tăng số lượng cửa hàng trang sức vàng lên 286 tại thời điểm cuối tháng 11/2019 so với mức 257 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2018 và dự phóng đến cuối năm 2019 của chúng tôi là 297 cửa hàng.

  • KQKD 11 tháng 2019 của PNJ nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, bao gồm tăng trưởng doanh thu đạt 16% và tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS đạt 22% trong cả năm 2019 so với năm 2018.

AzFin đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG với PNJ cho 2019, với mức giá mục tiêu là 85.000 đ/cp. PNJ có lợi thế trong mảng kinh doanh vàng nhờ đội ngũ nghệ nhân mạnh, nhưng văn hóa phục vụ KH theo quan điểm chúng tôi vẫn còn cần nhiều cải thiện. AzFin có thể xem xét nâng khuyến nghị lên MUA PNJ sau khi kế hoạch kinh doanh 2019 được rõ ràng hơn. Với mức hiá hiện tại 85k/cp, PNJ đang được giao dịch ở mức giá hợp lý, do vậy việc tăng trưởng ra sao trong năm tới sẽ quyết định mức lợi nhuận kỳ vọng; và tại thời điểm này chúng tôi muốn thận trọng.