TTCK AzDaily-Ngày 24/10/2019-MBB,VCS

Ngày đăng 24/10/2019

MBB: Tăng trưởng mạnh mẽ từ mức cơ sở cao năm 2018

MBB tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) tiếp tục ghi nhận KQKD mạnh mẽ trong 9 tháng 2019 với tổng lợi nhuận đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY), hoàn thành 80% dự báo 2019 của chúng tôi. ROE và ROA tính từ đầu năm đến 9 tháng 2019 lần lượt ở mức 22,8% và 2,2%.

  • Tăng trưởng cho vay hợp nhất trong 9 tháng 2019 đạt 11,9% tình từ đầu năm đến nay (YTD). Tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2019 đạt 14,3% YTD so với hạn mức tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2019. Chúng tôi ước tính dư nợ cho vay của MCredit (công ty con mảng tài chính tiêu dùng) tại thời điểm cuối quý đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38,2% YTD), đóng góp 3,1% dư nợ cho vay hợp nhất so với mức 3,0% trong 6 tháng 2019 và 2,5% trong năm 2018.

  • Tỷ trọng cho vay cá nhân tiếp tục tăng đạt 40,2% tính đến cuối quý 3, từ 37,7% vào đầu năm 2019 và 39,2% trong 6 tháng 2019, đóng góp tích cực cho lợi suất tài sản sinh lãi (IEA). NIM 9 tháng 2019 đạt 4,84% (tăng 38 điểm cơ bản YoY) với tăng trưởng thu nhập lãi ròng (NII) đạt 25,7% YoY. NII 9 tháng 2019 đã đóng góp 73% cho tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI).

  • Tỷ lệ xử lý nợ/khoản vay gộp từ đầu năm đến 9 tháng 2019 của ngân hàng mẹ/hợp nhất đạt lần lượt 1,18%/1,72% so với mức 0,65%/0,66% trong 9 tháng 2018. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 9 tháng 2019 đạt 1,54% (giảm 3 điểm cơ bản YoY).

  • Thu nhập phí ròng 9 tháng 2019 (bao gồm ngoại hối) duy trì tăng trưởng mạnh ở mức 39,9% YoY.

Ngoài bức tranh tươi sáng về KQKD, AzFin bắt đầu có một số dấu hiệu cho thấy sức khỏe trong chất lượng tài sản của MBB yếu đi. Thể hiện ở: (1) tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1,5% từ mức 1,2% đầu năm 2019.; (2) tỷ lệ bao phủ nợ nhóm 2 đến 5 cũng ở mức thấp, đạt 52,5%; mặc dù tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn cao đạt 103%. Điều này chủ yếu do Nợ nhóm 2 của MBB ở mức cao 3.540 tỷ, gần xấp xỉ nợ xấu 3.693 tỷ; (3) LDR thuần đạt 94,5%, và dư địa tăng thêm không còn nhiều.

AzFin đang có khuyến nghị MUA đối với MBB với giá mục tiêu đạt 24.200 đ đến tháng 12/2019. Động lực tăng giá MBB vẫn còn, chủ yếu là KQKD khả quan và việc bán vốn cho đối tác ngoại. Đứng trên góc độ dài hạn, AzFin cảm thấy cần thận trọng hơn với MBB cho năm 2020.


Vicostone (VCS) lãi quý 3 đạt 350 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1%

MBB tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ

CTCP Vicostone (VCS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 1.473 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.Lãi gộp quý 3 đạt 490 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Biên lãi gộp quý 3 tương ứng 33,3%, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 2 giảm 54% xuống còn 6,7 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và giảm lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 15,9% lên xấp xỉ 23 tỷ đồng chủ yếu do tăng lãi vay.

Các chi phí phát sinh trong kỳ đều gia tăng như chi phí bán hàng tăng 76,6% lên 43,5 tỷ đồng; Chi phí quản lý tăng 43,2% lên 15,6 tỷ đồng. Theo Vicostone, việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế trong tháng 5/2019 đã khiến chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên so với cùng kỳ năm trước.

Cho năm 2019, AzFin kỳ vọng VCS sẽ đạt Doanh thu 5.400 tỷ đồng (+19.4% YoY), LNST đạt 1,370 tỷ đồng (+21.9% YoY), EPS đạt 8,560 đ.

Một thông tin đáng lưu ý khác là ngày 11/10/2019 vừa qua, bộ thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về Trợ cấp của Ấn độ đối với mặt hàng đá nhập khẩu từ nước này. Kết quả là Ấn độ và Thổ Nhĩ Kỳ có thực hiện trợ giá đối với các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau muộn nhất sau 18/02/2020. Cũng lưu ý thêm rằng, các mặt hàng cạnh tranh gay gắt trên thị trường Mỹ đền từ Ấn độ và Trung Quốc. Khi Ấn độ cũng bị áp thuế, thì nhiều khả năng đây là cơ hội cho VCS chiếm lĩnh khoảng trống này.

AzFin đang có khuyến nghị MUA đối với VCS, giá mục tiêu là 130.000 đ đến tháng 6/2020, tương đương PE forward ở mức 15,2 lần.

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam.