TTCK AzDaily-Ngày 24/02/2020-Fintech

Ngày đăng 24/2/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 149/QĐ-TTg.

Các công ty Fintech đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có

Theo đó, tài chính toàn diện là việc mọi người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Phạm vi của Chiến lược hướng tới việc phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng, bao gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm.

Đối tượng của Chiến lược là tất cả mọi người dân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu cụ thể: Ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; ít nhất 25%-30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20%-25% hàng năm; ít nhất 250.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 25%; doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP là 3,5%.

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến lược đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện khôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tài chính toàn diện; phát triển đa dạng các tổ chức cung ứng, kênh phân phối hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản một cách thuận tiện, chi phí hợp lý; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, hướng đến những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện; hoàn thiện và tăng hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo điều kiện giảm phí giao dịch, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tài chính toàn diện…


Hai điểm đáng lưu ý của chiến lược là: ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ tối đa theo chuẩn thế giới, nhờ công nghệ để đột phá; và mở rộng cho nhiều thành phần tham gia các lĩnh vực nhất là các lĩnh vực còn độc quyền để huy động nguồn lực xã hội. Xu hướng chuyển sang thanh toán toàn diện và thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh mẽ trên toàn thế giới và Việt Nam cũng đang trong làn sóng chuyển đổi đó. Chiến lược sẽ giúp các DN nói riêng và nền kinh tế nói chung có cơ hội để phát triển nhanh hơn.

Theo đó, chiến lược sẽ tập trung trước hết trong lĩnh vực tài chính. Tác động sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, từ đó phát triển đuổi kịp thanh toán điện tử của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thu hút nhiều DN, khuyến khích khách hàng tham gia thanh toán điện tử nhiều hơn.

Việc ứng dụng công nghệ, phát triển dịch vụ tối đa theo chuẩn thế giới, nhờ công nghệ sẽ tạo điều kiện cho các DN trong nhiều lĩnh vực phát triển. Ngân hàng và DN sẽ giảm được nhiều loại chi phí, trong đó có chi phí về nhân sự, về thời gian, chi phí trung gian…


Truyền thông cũng đưa tin về việc bỏ giới hạn trần 49% với trung gian thanh toán trong dự thảo mới của NHNN

Các công ty Fintech đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có

Mức giới hạn sở hữu nước ngoài 49% tại trung gian thanh toán được nhắc đến vào năm ngoái khi ngân hàng nhà nước (NHNN) soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt. Sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp, NHNN cho biết không đưa mức trần 49% này vào dự thảo mới. Lý do được ngân hàng nhà nước đưa ra là bởi trung gian thanh toán là loại hình dịch vụ mới dựa trên ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ nên đầu tư nước ngoài đóng vai trò khá quan trọng. Nếu mức trần này được gỡ bỏ thì nhiều dịch vụ thanh toán như chuyển tiền điện tử, ví điện tử, cổng thanh toán hay cả các dịch vụ chuyển mạch tài chính đều có thể gọi vốn từ nước ngoài.

5 ví điện tử lớn nhất trong 29 doanh nghiệp được cấp phép hiện chiếm hơn 90% thị phần, bao gồm Momo, Payoo, Moca, Senpay và Airpay. Với mức tăng trưởng gần 200% mỗi năm qua điện thoại di động, thị trường thanh toán điện tử của Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn

Mới đây bộ thông tin và truyền thông cũng đề xuất cho phép thí điểm Mobile Money ngay trong quý 1 để thúc đẩy thương mại điện tử. Với lợi thế phổ cập cả về mạng lưới và kênh phân phối, lợi thế về công nghệ và tài chính mạng viễn thông có thể đảm nhận tốt vai trò các nền tảng khác giúp đất nước chuyển đổi số nhanh hơn.

Hiện NHNN đã đề xuất bổ sung Mobile Money là trung gian thanh toán trong dự thảo nghị định mới đồng thời đưa thêm quy định về đại lý ngân hàng cho phép cung ứng một số dịch vụ hóa đơn, nộp rút tiền vào tài khoản nhằm phổ cập hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tới đông đảo người dân. Hiện dự thảo Nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt đang được NHNN lấy ý kiến các bên trước khi trình lên Chính phủ vào tháng 6 năm nay.


AzFin nhận thấy rõ ràng Chính phủ Việt Nam đang đi theo cấu trúc tài chính mở hơn và cấu trúc đóng. Và do vậy, sẽ có nhiều cơ hội cho các công ty tài chính năng động, đi đầu trong sự phát triển những sản phẩm dịch vụ mới. Cơ hội đang rất rộng mở, và đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư tìm vàng cho 5 năm tới.