TTCK AzDaily-Ngày 23/12/2019-MWG

Ngày đăng 23/12/2019

MWG: LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 34% trong 11 tháng 2019

MWG vẫn giữ vững đà tăng trưởng khả quan

Luỹ kế 11 tháng năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 93.086 tỷ đồng (tăng trưởng 18%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, MWG hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch LNST cả năm. Doanh thu online đóng góp 13% tổng doanh thu của MWG, tương đương với 11.832 tỷ đồng trong 11 tháng năm 2019.

  • Điện Máy Xanh dẫn đầu tăng trưởng. Doanh thu 11 tháng 2019 của DMX tăng 23% YoY, đến từ tăng trưởng từ các cửa hàng hiện hữu (SSSG), các cửa hàng mở mới (233 cửa hàng mới trong 11 tháng 2019, bao gồm các cửa hàng chuyển đổi từ cửa hàng điện thoại di động doanh số cao sang DMX mini, đưa tổng số cửa hàng lên 983 so với 750 tính đến cuối năm 2018) và tối ưu hóa layout cửa hàng (481 cửa hàng Điện Máy Xanh mini được chuyển sang layout mới trong 11 tháng 2019, bao gồm 56 cửa hàng trong tháng 11/2019). Theo MWG, công ty cho biết nhìn chung layout cửa hàng Điện Máy Xanh mới giúp cải thiện doanh thu trung bình mỗi cửa hàng thêm 30% so với layout hiện tại nhờ có số SKU lớn hơn về hàng điện tử và gia dụng cũng như dụng cụ nhà bếp.

  • Bán lẻ đồng hồ duy trì ở tốc độ cao. Tính đến tháng 11/2019, MWG có 227 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh có bán đồng hồ, so với 174 cửa hàng trong tháng 10/2019 và 42 cửa hàng vào tháng 7. Trong 11 tháng 2019, MWG ghi nhận doanh thu đồng hồ 630 tỷ đồng, tương ứng 0,7% tổng doanh thu của công ty.

  • BHX Doanh số/cửa hàng cải thiện trong tháng 11/2019 so với tháng 10/2019 mặc dù lượng cửa hàng mới ở các tỉnh ảnh hưởng đến con số trung bình. Trong tháng 11/2019, chuỗi Bách Hóa Xanh có doanh thu trung bình trên cửa hàng tăng 4% so với tháng 10/2019, đạt hơn 1,3 tỷ đồng so với hơn 1,5 tỷ đồng trong tháng 8/2019. Chúng tôi lưu ý doanh số/cửa hàng của BHX trong tháng 9-10/2019 bị ảnh hưởng bởi mùa mưa, vốn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tươi sống cũng như lưu lượng khách đến cửa hàng vào giờ cao điểm. Ngoài ra, việc MWG tập trung quá mức vào việc giảm tỷ lệ hủy hàng tươi sống đã dẫn đến tình trạng thiếu hàng bán tại BHX trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2019. Ban lãnh đạo đã điều chỉnh vấn đề này vào giữa tháng 10. Dù đã cải thiện trong tháng 11, doanh số/cửa hàng của BHX trong tháng 11 vẫn thấp hơn con số tháng 8/2019 do các cửa hàng mở mới ở tỉnh, bao gồm khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng như các cửa hàng ở khu vực có thu nhập thấp tại đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận doanh số/cửa hàng thấp hơn, ảnh hưởng đến doanh số/cửa hàng trung bình của toàn hệ thống BHX.

  • BHX đã mở rộng độ phủ sang 20 tỉnh thành tại miền Nam và khu vực Nam Trung Bộ ngoài TP. HCM. Các cửa hàng ở các tỉnh này chiếm 55% tổng số cửa hàng BHX tính đến tháng 11/2019 so với chỉ 8% vào cuối năm 2018. Trong khi đó, trong tháng 11/2019, MWG đã nâng cấp thêm 20 cửa hàng BHX mô hình lớn (khoảng 300 m2/cửa hàng) sang mô hình cửa hàng đôi/Double Shop (bán hàng gia dụng và dụng cụ nhà bếp bên cạnh sản phẩm bách hóa), tăng số lượng cửa hàng Double Shop lên 83 so với 63 cửa hàng trong tháng 10/2019 và 4 cửa hàng tính đến tháng 6/2019. Theo ban lãnh đạo, tại các cửa hàng theo mô hình này, hàng gia dụng và dụng cụ nhà bếp đóng góp khoảng 10% doanh thu cửa hàng.

Cho năm 2020, chúng tôi kỳ vọng MWG sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng này với việc (1) tiếp tục tối ưu những mảng kinh doanh hiện tại như DMX, TGDD, (2) mở rộng thêm các mặt hàng mới như Đồng hồ, đẩy mạnh chuỗi laptop, điện thoại siêu rẻ; (3) Chuỗi BHX tuy còn nhiều rào cản nhưng vẫn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao.

AzFin đang có khuyến nghị MUA cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 160k đến tháng 6/2020.

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam