TTCK AzDaily-Ngày 22/11/2019-REE,Tài chính tiêu dùng

Ngày đăng 22/11/2019

Ngân hàng: NHNN đề ra quy định giới hạn giải ngân trực tiếp đối với tất cả công ty tài chính tiêu dùng

NHNN đưa ra lộ trình thắt chặt hơn nhằm an toàn hệ thống
  • 7 tháng sau khi NHNN lấy ý kiến trong ngành cho bản dự thảo sửa đổi thông tư 43/2016/NHNN quy định hoạt động cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính, thông tư chính thức này đem lại lợi ích lẫn tổn thất cho các ngân hàng. Thông tư 18/2019/TTNHNN bổ sung các điều mới như sau và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Đối với tỷ trọng giải ngân trực tiếp (cụ thể, cho vay bằng tiền mặt) trong tổng dư nợ cho vay, các điều khoản thay đổi trong dự thảo trước đó nhắm đến (1) giới hạn chỉ giải ngân trực tiếp cho khách hàng hiện hữu và (2) có lịch sử tín dụng tốt trên cơ sở dữ liệu CIC. Thông tư 18 bỏ ý (1) và giữ ý (2), đây là điểm tích cực cho công ty tài chính.

Lộ trình quy định giới hạn giải ngân trực tiếp (bao gồm cả giải ngân tiền mặt và thẻ tín dụng) trong tổng dư nợ:

  • Từ 1/1/2021 đến 31/12/2021: 70%,
  • Từ 1/1/2022 đến 31/12/2022: 60%,
  • Từ 1/1/2023 đến 31/12/2023: 50%,
  • Từ 1/1/2024: 30%.

  • Thông tư 18 định nghĩa giải ngân trực tiếp bao gồm tiền mặt và giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt (thẻ tín dụng). Trong tháng 3/2019, FE Credit đã phân biệt danh mục cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng, tuy nhiên, Thông tư 18 đặt ra nghi vấn cho điều này và có khả năng 1 phần của danh mục thẻ tín dụng sẽ bị tính vào giới hạn. Hiện tại, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng chiếm 83% dư nợ FE Credit còn HDSasison không có mảng thẻ tín dụng và tỷ lệ cho vay tiền mặt vào khoảng 1/3 tổng dư nợ.


REE: Tòa phúc thẩm hủy phán quyết yêu cầu Vĩnh Sơn - Sông Hinh của tòa trọng tài

Tòa phúc thầm ra phán quyết có lợi cho VSH
  • Ngày 14/11/2019, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định hủy phán quyết của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Theo phán quyết này, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (REE sở hữu 21% cổ phần) không cần bồi thường 2.163 tỷ đồng cho Viện thiết kế Hydro China Huadong, từng là nhà thầu cho dự án nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (công suất 220 MW). Phán quyết này loại bỏ rủi ro đáng kể cho VSH và REE.

  • REE khẳng định nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum sẽ đi vào hoạt động trong quý 1/2020, công bố này giảm bớt lo ngại rủi ro của chúng tôi. Ngày 21/10/2019, VSH đã hoàn thành thông hầm dẫn nước cho nhà máy điện này, cho thấy khả năng vận hành đúng tiến độ của dự án Thượng KonTum. Theo REE, nhà máy Thượng Kon Tum sẽ bắt đầu chứa nước từ tháng 1/2020 trước khi vận hành thương mại vào tháng 3/2020.

AzFin hiện có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45.500 đ đến tháng 6/2020, tương đương PE 2020F ở mức 7,5 lần.

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam