TTCK AzDaily-Ngày 21/02/2020-MWG

Ngày đăng 21/2/2020

MWG lãi hơn 550 tỷ tháng 1/2020, +22% YoY

Đồng hồ đang là mảng tăng trưởng mạnh nhất của MWG

Trong tháng 1, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.560 tỷ đồng (tăng trưởng 21%) và lợi nhuận sau thuế đạt 553 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, biên lợi nhuận ròng của Công ty đạt 4,4%, nhỉnh hơn so với mức 4,36% vào tháng 1/2019. Điều đáng nói là, Tháng 1/2019 Công ty kinh doanh đủ 31 ngày trong khi tháng 1 năm nay MWG chỉ hoạt động 27 ngày đối với chuỗi TGDĐ – ĐMX và 23 ngày đối với chuỗi BHX. Với kết quả này, MWG hoàn thành 10% kế hoạch doanh thu và 11% kế hoạch LNST cả năm.

Về mặt ngành hàng, so với tháng 1/2019, điện thoại tăng trưởng tích cực trên 10% (đây là mức tăng trưởng so với cùng kỳ cao nhất của ngành hàng này kể từ đầu năm 2019 đến nay, năm 2019 tổng mức tăng chỉ đạt 2%), sản phẩm điện tử cũng tăng trên 10%, nhóm điện lạnh - gia dụng tăng trên 20% và máy tính xách tay tăng trên 30%. Ngành hàng mới – đồng hồ mang về hơn 160 tỷ đồng doanh thu cho MWG với gần 100,000 đồng hồ các loại bán ra trong T1/2020 (cả năm 2019 đạt 430.000 chiếc trong 10 tháng kinh doanh, với 800 tỷ đồng doanh thu).

• Chuỗi BHX ghi nhận doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Trong số 1.041 cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 1 có:

➢ 603 cửa hàng tại khu vực tỉnh, tương đương 58% số cửa hàng của toàn chuỗi.

➢ 195 cửa hàng lớn 300m2, chiếm 19% số cửa hàng toàn chuỗi (gồm 90 cửa hàng BHX kết hợp bán gia dụng)

• Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng BHX đạt khoảng 1,25 tỷ đồng cho 23 ngày bán hàng trong tháng 1 (tính cho các cửa hàng khai trương trước 01/01/2020). Mức này tương đương với doanh thu trung bình hơn 53 triệu/cửa hàng/ngày, tăng 20% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2019 (1,35 tỷ đồng trung bình một cửa hàng cho 31 ngày hoạt động, tương đương với gần 44 triệu đồng/cửa hàng/ngày).


Hiện tại, dịch Covid-19 làm dấy lên nỗi sợ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh nhiều doanh nghiệp Việt Nam và trong đó có bán lẻ. Tuy vậy, MWG nói rằng chưa nhận thấy tác động tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và chưa có ý định điều chỉnh kế hoạch năm 2020.

MWG là một trong những công ty yêu thích của AzFin vì văn hóa doanh nghiệp vượt trội, nền tảng công nghệ mạnh; mặc dù chúng tôi nhận thấy công ty vẫn chưa khai thác hết tiềm năng dữ liệu khách hàng của mình. AzFin đang có khuyến nghị MUA MWG với mức giá mục tiêu 160k trong năm nay.

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam