TTCK AzDaily-Ngày 20/01/2020-DRC

Ngày đăng 20/1/2020

Ngành Điện: Giá trên thị trường cạnh tranh (CGM) tăng 15,7% YoY trong năm 2019 do tình hình thiếu hụt điện ngày càng trầm trọng

Ngành điện tiếp tục thiếu hụt
  • Tổng Công ty Phát điện 3 (PGV) đã công bố bản tin hàng tháng, trong đó giá trên thị trường cạnh tranh (CGM) tháng 12/2019 đạt 1.174 đồng/kWh (-3% MoM, chủ yếu do tiêu thụ điện thấp từ ngành sản xuất). Tính chung cả năm 2019, giá CGM trung bình đạt 1.208 đồng/kWh, tăng 15,7% YoY nhờ tình hình thiếu hụt điện năng trầm trọng và lượng mưa giảm.

  • Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện Việt Nam đạt bình quân 12%/năm trong giai đoạn 2009-2018 song song với việc thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 6%/năm trong cùng giai đoạn.

• Sản lượng điện tiêu thụ dự kiến tiếp tục tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, nhóm công nghiệp xây dựng và nhóm dân cư (chiếm 90% tổng nhu cầu) sẽ thúc đẩy nhu cầu điện, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Tiêu thụ điện bình quân đầu người tại Việt Nam khoảng 1,400 kWh, thấp hơn so với mặt bằng chung khu vực Châu Á, như Thái Lan (2,500 kWh), Malaysia (4,200 kWh).

Chính vì vậy, ngành điện nhiều khả năng tiếp tục là ngành được hưởng lợi trong giai đoạn tiếp theo 2020-2025. AzFin đang có khuyến nghị MUA REE với giá mục tiêu 45,5k đến tháng 6/2020.


DRC: Lợi nhuận vượt kỳ vọng nhờ tăng trưởng biên LN

DRC tăng trưởng vượt trội
  • CTCP Cao su Đà Nẵng đã công bố KQKD quý 4/2019 với doanh thu giảm 3% đạt 968 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh 131% đạt 81 tỷ đồng. Diễn biến trái chiều giữa tăng trưởng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS chủ yếu do cải thiện LN gộp và chi phí lãi vay giảm do dư nợ thấp hơn.

  • Trong năm 2019, doanh thu đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 250 tỷ đồng (+78% YoY).

  • Chúng tôi cho rằng tăng trưởng trong doanh thu của DRC đến từ doanh số lốp radial tăng, tăng trưởng LN cũng được hỗ trợ bởi tăng khả năng sinh lời phần lớn đến từ mức giảm giá của nguyên liệu chính.

AzFin đang có khuyến nghị MUA DRC với giá mục tiêu 27,500 đ (đã trả 500 đ cổ tức) đến tháng 6/2020. KQKD từ 2021 nhiều khả năng sẽ có sự tăng trưởng mạnh nhờ việc hết khấu hao nhà máy lốp Radial GDD1.