TTCK AzDaily-Ngày 18/12/2019-Moodys

Ngày đăng 18/12/2019

Bộ tài chính thông cáo về việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam

Việt Nam có thể phải phát hành trái phiếu với chi phí vốn cao hơn

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (“Moody’s”) vừa thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm, và điều chỉnh triển vọng xuống Tiêu cực, kết thúc thời gian đưa hồ sơ tín dụng của Việt Nam vào diện theo dõi hạ bậc kể từ ngày 9/10/2019. Bộ Tài chính ngay sau đó đã có thông cáo về vấn đề này.

Cơ sở để Moody’s đưa ra quyết định điều chỉnh giảm triển vọng tín nhiệm của Việt Nam bắt nguồn từ nhận định cho rằng vẫn tiềm ẩn rủi ro, tuy không còn đáng kể, của việc chậm trả nghĩa vụ nợ gián tiếp của Chính phủ trong bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính minh bạch về quản lý nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Trong thông cáo phát đi, Moody’s ghi nhận rằng với việc tập trung giám sát và phối hợp để đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ được bố trí nguồn và xử lý thủ tục thanh toán kịp thời, rủi ro tái diễn tình trạng chậm trả nợ đã thuyên giảm đáng kể.

Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực để một mặt đảm bảo khả năng trả nợ, duy trì bền vững nợ công và an ninh tài chính quốc gia trong khi vẫn đảm bảo nguồn lực để phát triển.

Đồng hành với Chính phủ, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách kinh tế, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan trong thời gian tới sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch và đưa ra các minh chứng thuyết phục về việc Chính phủ nghiêm túc thực hiện cam kết trả nợ.

Việc Moody’s giảm xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí vốn của Việt Nam khi vay vốn. Tuy vậy trong đợt phát hành Tháng 11 thì lãi suất trúng thầu vẫn chưa có ảnh hưởng lớn từ sự vụ hạ triển vọng tín nhiệm.