TTCK AzDaily-Ngày 18/10/2019-BMP, FPT

Ngày đăng 18/10/2019

BMP: KQKD sơ bộ 9 tháng năm 2019 phù hợp với dự báo của chúng tôi

Nhựa Bình Minh KQKD phù hợp như dự kiến

Tổng sản lượng bán của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đạt 76.500 tấn trong 9 tháng năm 2019, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước (YoY), hoàn thành 76% dự báo hiện tại của chúng tôi.

Ban lãnh đạo công ty cho biết LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ quý 3/2019 đạt 120 tỷ đồng (tăng 4% YoY), dẫn dắt LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng năm 2019 đạt 330 tỷ đồng (giảm 3% YoY). KQKD này cho thấy lợi nhuận được cải thiện so với mức giảm 6,7% YoY trong 6 tháng đầu năm 2019, phù hợp với dự báo của chúng tôi.

AzFin kỳ vọng LNST 2019 của BMP sẽ đạt 451 tỷ đồng (+5.6% YoY), EPS đạt 5.509 đ. Với bảng cân đối tài chính lành mạnh (không có nợ vay), chi phí capex không lớn trong 3 năm tới do ngành vẫn đang trong tình trạng dư cung.

AzFin hiện có khuyến nghị MUA BMP với giá mục tiêu 60.000 đồng/cổ phiếu đến tháng 3/2020.


FPT lãi trước thuế quý III đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

Chúng tôi mở khuyến nghị mới với FPT giá mục tiêu 80.000đ đến T6/2020

Theo thông tin từ CTCP FPT (HoSE: FPT), trong quý III/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT tăng trưởng 20,5% và 28,1% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 19.597 tỷ đồng và 3.507 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.940 tỷ đồng và 2.378 tỷ đồng, tăng 27,7% và 30,1% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.513 đồng, tăng 29,5%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,9% (9 tháng đầu năm 2018 đạt 16,8%).

Động lực tăng trưởng chính đến từ khối công nghệ với doanh thu và LNTT đạt lần lượt 11.068 tỷ đồng và 1.471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25,3% và 41,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 32,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 33,9%.

Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này mang lại 2.525 tỷ đồng cho FPT, tăng 35,2% so với cùng kỳ, đóng góp 32,4% tổng doanh thu công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 9 tháng đầu năm 2018 là 31,6%).

Kết quả kinh doanh này phù hợp với kỳ vọng của AzFin, và chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 60.000 đồng/CP dành cho FPT đến tháng 12/2019.

Năm 2019, AzFin ước tính LNST thuộc cổ đông mẹ đạt 3.368 tỷ đồng (+28,5% YoY). Năm 2020, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ đạt 4.311 tỷ đồng (+28,0% YoY), EPS đạt 6.355 đ/cp. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với FPT, giá mục tiêu đến tháng 6/2020 là 80.000 đồng/cp (tăng 18,8% so với giá hiện tại).AzFin nâng giá mục tiêu lên 80.000 đ/cp (+39,8% so với giá 57,2k, tương đương PE forward 2020 là 12,5 lần.

Chi tiết các khuyến nghị của AzFin tại đây

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam