TTCK AzDaily-Ngày 18/03/2020-FPT

Ngày đăng 18/3/2020

FPT báo lãi ròng 2 tháng đầu năm đạt 452 tỷ đồng, tăng 17%

Chuyển đổi số là quá trình không thể đảo ngược

Theo thông tin từ CTCP FPT kết thúc 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 4.182 tỷ đồng và 698 tỷ đồng, tăng 18,4% và 22,4% so với năm 2018, lần lượt tương đương 99% và 102% kế hoạch lũy kế. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện so cùng kỳ, đạt 16,7% (năm 2019 đạt 16,1%). Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 17% và đạt 452 tỷ đồng.

Khối công nghệ: LNTT đạt 235 tỷ đồng, tăng trưởng 36,9%, chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài. Trong khi đó, hoạt động Dịch vụ CNTT trong nước đi ngang. Về Dịch vụ CNTT nước ngoài: Doanh thu và LNTT tăng 31,4% và 32,2% so với cùng kỳ. Tỷ suất LNTT đạt 13,3%, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (13,2%).

Trong 2 tháng đầu năm 2020, thị trường châu Âu và thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là điểm sáng khi lần lượt tăng trưởng 41% và 84% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ tăng ở mức 38%. Thị trường Nhật Bản đạt tốc độ tăng 17%, tương đương năm 2019. Trong cơ cấu doanh thu, thị trường Nhật vẫn chiếm tỷ trọng lớn 51%, theo sau là Mỹ 25%.

Khối viễn thông, doanh thu đạt 1.762 tỷ đồng, tăng trưởng 12,3%, chủ yếu đến từ dịch vụ viễn thông.

Mảng dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 13,4% và 46,6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng cao lợi nhuận của mảng này trong năm 2020 là do lợi nhuận những tháng đầu năm 2019 thấp khi tăng chi phí khuyến mại, marketing. Doanh thu cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng tới các cá nhân và hộ gia đình ghi nhận tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 1.065 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tốt số lượng thuê bao internet.

Dịch vụ quảng cáo trực tuyến tăng trưởng âm, trong đó doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt giảm 12,7% và 17,8% so với cùng kỳ.

FPT cũng vừa công bố kế hoạch cổ tức

Trong đó, công ty sẽ có 20% cổ tức bằng tiền mặt (đã chi trả 10% trong năm trước) và cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15:100. Dự kiến trong quý II/2020, FPT sẽ chi trả nốt phần cổ tức còn lại. Mức cổ tức năm 2020 dự kiến là 20%, tỷ lệ cuối cùng sẽ tùy thuộc tình hình kinh doanh và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Chuyển đổi số là tương lai của thế giới

Theo Viện Trí tuệ Con người và Máy móc (Mỹ), thế giới đang ngày càng sử dụng nhiều thiết bị nối mạng, ước vượt 75 tỉ thiết bị cho 8 tỉ người trong 5 năm tới. Vì thế, 1-2 năm trở lại đây, nền công nghệ toàn cầu đã chuyển mình chưa từng có. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Microsoft, chuyển đổi số có thể tác động lên GDP năm 2019 ở mức 25%, từ 6% năm 2017 và dự báo tăng lên 60% vào năm 2021.

Chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, nếu nhìn quá trình chuyển đổi số của Amazon tập đoàn bán lẻ toàn cầu này chỉ có 6 kế toán. Việc Amazon rút gọn được nguồn lực trên do quá trình mua bán, thanh toán được thực hiện tự động trên ứng dụng Amazon Go.

Năm 2020, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ đạt 3.800 tỷ đồng (+21,2% YoY), EPS đạt 5.598 đ/cp. Tại mức giá 48,5k, FPT đang được giao dịch tại PE forward 2020 là 8,6 lần và rõ ràng là rẻ khi mà t. Với chính sách cổ tức bằng cổ phiếu 15% sắp tới, và 2000đ/cp trong các năm tiếp theo, suất cổ tức của FPT dự kiến cho 2020 đạt 4,7%.