TTCK AzDaily-Ngày 17/12/2019-MWG,FPT

Ngày đăng 17/12/2019

Luật chứng khoán sửa đổi có gì mới

Tại kỳ họp cuối tháng 11, Quốc hội chính thức thông qua luật Chứng khoán sửa đổi với những điểm mới được kỳ vọng là yếu tố tích cực giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao chất lượng và tạo tiền đề cho việc nâng hạng trong thời gian tới. Ngày hiệu lực của Luật chứng khoán sửa đối vào 1/1/2021.

Tổ chức thị trường và cơ quan quản lý

Chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX). Các mốc thời gian của VNX: 2019- 2020: Thành lập, hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán. 2020-2023: Triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mới, dự thảo kế hoạch IPO cho VNX sau năm 2023.

VNX sẽ có trụ sở tại Hà Nội và hoạt động như một công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước với 2 công ty con là Sở GDCK Hà Nội – HNX (phụ trách thị trường trái phiếu và phái sinh) và Sở GDCK TP HCM – HoSE (phụ trách thị trường cổ phiếu).

Bộ Tài chính (không phải UBCKNN) sẽ đại diện cho phần sở hữu nhà nước tại VNX và VNX sẽ hữu toàn bộ HoSE và HNX. Vốn điều lệ của VNX trước năm 2023 sẽ là 3.000 tỷ đồng, trong đó, HoSE có là 2.000 tỷ đồng còn HNX là 1.000 tỷ đồng.

UBCKNN vẫn thuộc Bộ Tài chính nhưng được bổ sung thêm một số quyền về thanh tra, giám sát và ban hành văn bản.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thành Tổng công ty lưu ký bù trừ và được cung cấp dịch vụ “đăng ký giao dịch bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung”. Ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại.

Dù vậy, điều kiện quan trọng để nâng hạng thị trường lên EM là giới hạn sở hữu nước ngoài lại không được quy định cụ thể. Trong khi đó, giải pháp mang tính kỹ thuật như phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR – Non Voting Depository Receipt) hay CW không phải là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề room ngoại


FPT: KQKD tháng 11/2019 duy trì tích cực

FPT KQKD tháng 11/2019 duy trì tích cực mặc dù chậm lại

CTCP FPT (FPT) công bố KQKD sơ bộ 11 tháng 2019 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+25% YoY). Kết quả này giảm tốc so với tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 28% ghi nhận trong 10 tháng 2019 do biên LN giảm trong mảng CNTT trong nước và Trực tuyến cùng với lợi nhuận thấp tại công ty liên kết CTCP Bán lẽ Kỹ thuật số FPT (FRT) trong tháng 11/2019.

AzFin cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2019 hiện tại của chúng tôi (+28% so với 2018) do các diễn biến giảm biên LN ở trên trong tháng 11, có thể một phần do FPT hạch toán chi phí nhiều hơn cho cuối năm. Mặc dù vậy, các trụ cột tăng trưởng của FPT, bao gồm Xuất khẩu Phần mềm, Giáo dục và Dịch vụ Viễn thông tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Do đó, chúng tôi tiếp tục duy trì triển vọng tích cực cho tăng trưởng của FPT.

AzFin hiện đang có khuyến nghị MUA dành cho FPT và giá mục tiêu 80.000 đ/cp (+43,3% so với giá 55,8k), đến tháng 6/2020.


MWG công bố kế hoạch kinh doanh 2020 tích cực

MWG công bố KHKD tích cực
  • MWG công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó công ty đặt kế hoạch đạt doanh thu 122.445 tỷ VNĐ và LNST 4.835 tỷ VNĐ.

  • Dù kế hoạch kinh doanh 2020 của MWG đang thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi, tuy nhiên lịch sử cho thấy MWG thường vượt kế hoạch kinh doanh mà công ty đề ra.

  • Chúng tôi hiện đang dự phóng LNST năm 2020 sẽ tăng 37% so với dự phóng LNST năm 2019, đạt gần 5.300 tỷ VNĐ, chủ yếu được dẫn dắt bởi chuỗi Điện Máy Xanh cũng như biên LN gộp cải thiện.

  • AzFin hiện đang có Khuyến nghị MUA dành cho MWG với giá mục tiêu 160.000 VNĐ/cổ phiếu (+40,7% so với giá 113,2k) đến tháng 6/2020.