TTCK AzDaily-Ngày 15/01/2020-vĩ mô

Ngày đăng 15/1/2020

Thặng dư thương mại 2019 đạt 11 tỷ USD so với KQ sơ bộ của TCTK 9,9 tỷ USD

Vĩ mô Việt Nam vẫn ổn định
  • Trong tháng 12/2019, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu nhẹ 260 triệu USD so với mức nhập siêu 1 tỷ USD theo ước tính sơ bộ đã được TCTK công bố trước đó.

  • Tính chung cả năm 2019, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 264,2 tỷ USD (+8,4% YoY) và 253,1 tỷ USD (+6,8% YoY), theo đó thặng dư thương mại đạt mức cao kỷ lục 11,1 tỷ USD so với mức 6,8 tỷ USD ghi nhận trong năm 2018. Chênh lệch lớn giữa số thặng dư thương mại sơ bộ và chính thức chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu Điện tử/ máy tính & linh kiện (+335 triệu USD so với ước tính sơ bộ) và Dệt & may mặc (+279 triệu USD).


Việt Nam nằm trong danh sách theo dõi khả năng thao túng tiền tệ của Bộ Tài chính Mỹ

Bộ tài chính Mỹ mới đây đã phát hành báo cáo “Kinh tế vĩ mô và chính sách tỷ giá hối đoái của các đối tác thương mại chính”. Đây là báo cáo mang tính bán niên, được Bộ tài chính đệ trình lên Quốc hội Mỹ một năm hai lần. Trong báo cáo tháng 1/2020, Trung Quốc đã không còn bị Mỹ đánh giá là thao túng tiền tệ như động thái đưa ra hồi tháng 8/2019. Theo đánh giá của Bộ tài chính Mỹ, trong quá trình đàm phán cho thỏa thuận thương mại bước 1, Trung Quốc đã có những cam kết không phá giá mạnh đồng NDT cũng như không sử dụng tỷ giá như một công cụ để đạt được lợi thế thương mại. Dựa trên cơ sở đó, Mỹ cũng không còn coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ nhưng nước này vẫn sẽ ở trong danh sách theo dõi của Mỹ (Monitoring List).

Ngoài Trung Quốc, trong danh sách theo dõi của Bộ Tài chính Mỹ còn có 8 quốc gia khác bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ireland, Singapore, Malasia, Việt Nam (đã ở trong danh sách theo dõi kể từ báo cáo vào 05/2019) và 1 quốc gia mới được thêm vào trong kỳ báo cáo lần này là Thụy Sỹ. Các tiêu chí cụ thể để đưa vào danh sách theo dõi là (i) Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ở mức 47 tỷ USD; (ii) Thặng dư cán cân vãng lai tương đương 1,7% GDP; (iii) Can thiệp mua ròng trên thị trường ngoại tệ tương đương 0,8% GDP.

Riêng đối với Việt Nam, xét theo đánh giá của Mỹ trong vòng 4 quý tính đến 06/2019, Việt Nam mới chỉ vi phạm tiêu chí đầu tiên là có thặng dư thương mại với Mỹ vượt 20 tỷ USD (con số thực tế là 47 tỷ USD). Còn thặng dư tài khoản vãng lai của Việt Nam mới chỉ đạt 1,7% GDP trong khi mua ròng ngoại tệ cũng mới chỉ đạt 0,8% GDP (chưa vi phạm tiêu chí 2% GDP). Ngoài ra, Bộ tài chính Mỹ cũng đánh giá việc mua vào ngoại tệ của Việt Nam là có cơ sở hợp lý khi nhằm mục đích tăng dự trữ ngoại hối – vốn được đánh giá còn ở mức thấp. Ngoài ra, sự can thiệp của NHNN cũng mang tính hai chiều, có mua và có bán và việc bán ra USD là nhằm mục đích chống lại đà giảm giá của VND trong nửa cuối năm 2018. Tuy vậy cần nhấn mạnh là các đánh giá trong báo cáo tháng 1 của Bộ tài chính Mỹ dựa trên dữ liệu 4 quý tính đến 06/2019.