TTCK AzDaily-Ngày 14/02/2020-FPT

Ngày đăng 14/2/2020

FPT đặt mục tiêu LNTT 2020 tăng 18% lên 5.510 tỷ đồng

Tăng trưởng FPT vẫn tiếp tục khả quan

Tập đoàn (FPT) vừa công bố Nghị quyết kế hoạch kinh doanh năm 2020; trong đó doanh thu tăng 17% lên 32.450 tỷ đồng, tương ứng lãi trước thuế tăng 18% lên 5.510 tỷ.

Kết thúc năm 2019, FPT đạt 27.717 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 19% so với năm trước. Lãi trước thuế và lãi ròng ghi nhận ở mức 4.665 tỷ đồng và 3.135 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gần 21% và 20%. Theo tính toán của FPT, chỉ số EPS tương ứng đạt 4.620 đồng/cp, tăng 19% so với năm 2018. Chi tiết kế hoạch của từng mảng kinh doanh không được công bố. Dù vậy, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận 2020 chủ yếu sẽ được dẫn dắt bởi các trụ cột kinh doanh cốt lõi như năm 2019 bao gồm Xuất khẩu Phần mềm, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.

Song song, ban lãnh đạo FPT đã quyết định triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phê quyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Cụ thể, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt gần 3,4 triệu cổ phiếu (0,5% vốn điều lệ). Đợt phát hành dự kiến thực hiện sau khi có BCTC kiểm toán và trước ngày 30/6/2020. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Tại mức giá 54,3k; FPT đang được giao dịch tại PE trailing 12M là 11,7 lần, và PE forward cho 2020 ở mức 9,75 lần. Và AzFin cho rằng mức giá hiện tại là rủi ro rất thấp cho năm 2020.


Khó khăn trong lưu thông hàng hóa do dịch Corona đang được gỡ vướng

Bộ KHĐT thực hiện đã chỉ ra một số giải pháp hỗ trợ, duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, NN&PTNT với các đơn vị liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng:

  • Các giải pháp cụ thể để tiếp tục bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; giải pháp về thủ tục, quy trình, giấy phép thông quan bảo đảm an toàn cho các lao động phục vụ công tác vận tải tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc

  • Các giải pháp cắt giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ giảm mức phí điện, nước cho các doanh nghiệp đang phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh do dịch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các hành vi lạm dụng chính sách kiểm soát dịch để gây khó dễ cho doanh nghiệp trong hoạt động thông quan hàng hóa để loại bỏ chi phí không chính thức của doanh nghiệp

  • Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, một số tỉnh biên giới tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại với các đối tác, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản do tác động của việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Như vậy, những lo lắng về đóng cửa mậu dịch đang dần được tháo gỡ. AzFin nhận thấy, khi những thông tin về chương trình hành động này diễn ra có thể là một cú huých lớn cho TTCK.

Tuấn Hoàng 3P - AzFin Việt Nam