TTCK AzDaily-Ngày 06/11/2019-Ray Dalio

Ngày đăng 6/11/2019

Danh mục đầu tư “Bất chấp thời tiết” (All Weather) của Raydalio

Giảm thiểu rủi ro biến động bằng danh mục All Weather

Bạn có biết:

  • 60% danh mục đầu tư của các quỹ là Chứng khoán, và 80% rủi ro biến động cũng đến từ đây?
  • Liệu có thể giảm tỷ lệ biến động trên một danh mục với tỷ suất sinh lời tương đương?

Câu trả lời thông thường của nhà đầu tư luôn là: Hãy đa dạng hóa danh mục. Và đây là câu hỏi tiếp theo:

  1. Tôi mua Cổ phiếu, Phái sinh, Chứng quyền đã là đa dạng hóa rồi?
  2. Tôi đã có ba mảnh đất (trên cùng 1 con phố) có nguồn thu ổn định là đa dạng hóa?
  3. Tôi làm ở công ty X, có mua Trái phiếu với lãi suất 9%/năm, đồng thời cũng là cổ đông công ty. Tôi cảm thấy an tâm vì được hưởng lợi từ mọi lợi nhuận tạo ra?

AzFin nhận thấy, nếu công ty X mà phá sản, thì nhân viên bị thất nghiệp, trái phiếu được hưởng một ít sau khi trả nợ ngân hàng, cổ phiếu về 0. Liệu đây có được coi là đa dạng hóa? Như vậy chúng ta phải đến câu chuyện tiếp theo:

Đa dạng hóa trong danh mục có độ tương quan thấp

Kỳ vọng lợi nhuận và rủi ro giữa các tài sản

Độ tương quan thấp là gì? Là đo lường sự biến động giữa giá các loại tài sản trong từng khoảng thời gian khác nhau. Và độ tương quan kéo dài từ [-1 đến 1]. Với 1 là độ tương quan mạnh nhất, tài sảng A tăng giá, thì tài sản B cũng tăng tương ứng; Bằng 0 là không tương quan gì với nhau, và biến động ngẫu nhiên.

Ray Dalio đã thống kê và nhận thấy: Tính tương quan của tài sản biến động theo thời gian. Ví dụ, có lúc Vàng tăng thì đất tăng (như giai đoạn 2008-2012); nhưng đôi khi Vàng giảm nhưng đất vẫn tăng (2013 đến nay). Tuy có sự thay đổi như vậy, nhưng về cơ bản, mối tương quan giữa tài sản và triển vọng kinh tế thì không thay đổi.

Độ tương quan giữa các tài sản với triển vọng nền kinh tế

Qua hình trên chúng ta cũng nhìn ra phương pháp đầu tư của Ray Dalio, với việc đa dạng hóa danh mục ra nhiều các tài sản có độ biến động khác nhau tùy theo triển vọng nền kinh tế.