TTCK AzDaily-Ngày 04/12/2019-Ngân hàng

Ngày đăng 4/12/2019

Ngành ngân hàng: NHNN bổ sung phương án tái cấp vốn cho các ngân hàng

Nghành ngân hàng đang có nhiều chính sách tác động thiên về việc đẩy mạnh tiền lưu thông trên thị trường
  • Ngày 28/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-NHNN (TT 24) nhằm cải cách các công cụ tài sản tài chính cơ sở có thể được sử dụng trong nghiệp vụ tái cấp vốn. TT này sẽ thay thế TT 15/2012/TT-NHNN và có hiệu lực từ ngày 18/01/2020.

  • Đáng chú ý, các tổ chức tín dụng, đáp ứng đủ các điều kiện (1) gặp khó khăn về khả năng chi trả và không nằm trong thời gian được kiểm soát đặc biệt và (2) có cam kết về việc không có hoặc đã sử dụng hết giấy tờ có giá thuộc danh mục giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước, sẽ được xem xét và quyết định bởi NHNN để nhận được khoản vay tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn. Các khoản vay đủ điều kiện được thực hiện bằng đồng VND, được đảm bảo bằng TSĐB đối với toàn bộ giá trị khoản cho vay và được phân loại là nợ Nhóm 1. Khoản vay từ NHNN sẽ không vượt quá 60% dư nợ vay Nhóm 1.

  • Bên cạnh hình thức tái cấp vốn để hỗ trợ thanh khoản như trên, NHNN cũng ban hành hình thức tái cấp vốn nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với 6 ngành, lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích phát triển.

  • TT 24 được ban hành chỉ một thời gian ngắn sau khi NHNN nâng mức trần tỷ lệ Cho vay/Huy động (LDR) cho các ngân hàng thương mại và giảm lượng Trái phiếu Chính phủ mà các ngân hàng thường nắm giữ cho mục đích thanh khoản.


Giảm lãi suất trả cho dự trữ bắt buộc - NHNN khuyến khích các NHTM dư thừa thanh khoản tăng cường cho vay

NHNN đang khuyến khích NHTM cho vay trên TT 1 và 2

Ngày 02/12/2019, NHNN đã ban hành Quyết định số 2497/QĐ – NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc (DTBB) của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm. Như vậy, so với mức 1,2%/năm theo Quyết định 1716/QĐ-NHNN năm 2005, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND áp dụng theo quy định mới đã giảm tới 0,4 điểm phần trăm.

AzFin cho rằng việc giảm lãi suất trả cho các khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc và vượt dự trữ bắt buộc như trên của NHNN sẽ khuyến khích các ngân hàng đang có thanh khoản dư thừa, thường xuyên có tiền gửi vượt mức DTBB tại NHNN tăng cường hoạt động cho vay ra nền kinh tế thay vì để tiền ở NHNN để hưởng lãi suất.

Khi chi phí cơ hội của hoạt động cho vay giảm xuống do nhận được ít tiền lãi hơn từ NHNN, các NHTM có thể sẽ xem xét tăng cho vay nhiều hơn. Nhiều khả năng tình hình tăng trưởng tín dụng trong 11 tháng đầu năm còn cách khá xa mục tiêu 14% nên NHNN đang tăng cường các giải pháp để thúc đẩy tín dụng. Động thái này trên cũng “đồng pha” với một loạt chính sách tiền tệ mới gần đây liên quan đến giảm trần lãi suất huy động và cho vay các lĩnh vực ưu tiên, giảm lãi suất cho vay OMO, giảm lãi suất phát hành tín phiếu…

Nhìn rộng ra thế giới thì hiện nay, Nhật Bản và châu Âu là những khu vực đang áp mức lãi suất âm (lần lượt là -0,1% và -0,5%) cho các khoản tiền của NHTM gửi tại NHTW khi vượt một ngưỡng nhất định. Điều này đồng nghĩa các NHTM thậm chí phải trả một khoản phí cho NHTW thay vì được hưởng lãi.


Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng mạnh ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,65%; 0,75% và 0,45% lên mức 3,9%/năm; 4%/năm và 3,95%/năm. Thanh khoản hệ thống tiếp tục căng thẳng chủ yếu do hoạt động kết chuyển tiền gửi thanh toán của Kho bạc Nhà nước về Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 58. Động thái này của NHNN có thể gây áp lực, khiến thanh khoản bị gián đoạn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, NHNN cũng đã có sự hỗ trợ kịp thời khi liên tục bơm ròng vốn mạnh ra thị trường. Về dài hạn, việc rút lượng tiền gửi lớn này khỏi NHTM sẽ giúp việc điều tiết thanh khoản của hệ thống được chính xác hơn


Cùng với việc áp dụng Basel 2, NHNN đang đưa ra nhiều biện pháp nhằm cho phép dòng vốn trong thị trường liên ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cuối năm đang tăng lên. Khi chi phí cơ hội của hoạt động cho vay giảm xuống do nhận được ít tiền lãi hơn từ NHNN, các NHTM có thể sẽ xem xét tăng cho vay nhiều hơn.