TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP K32 PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU

Ngày đăng 9/8/2019

Ngày 9/8/2019 AzFin Việt Nam đã tổ chức bến giảng và trao bằng tốt nghiệp k32 Phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu

Khóa học đã diễn ra trong 8 buổi ứng dụng kiến thức đầu tư vào khoảng 40 cổ phiếu niêm yết + khoảng 6h trao đổi và giải đáp online chúng tôi đã đạt được khối lượng kiến thức khổng lồ mang tính thực chiến 100% với 7 nội dung lớn:

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP K32 PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU

Phần 1: Hiểu mối liên hệ giữa báo cáo tài chính với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp  Lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp, suy luận từ BCTC ra thực tiễn kinh doanh.  Bảng cân đối kế toán: Bức tranh sức khỏe tài chính doanh nghiệp.  Báo cáo kết quả kinh doanh: Kết quả thu được trong 1 khoảng thời gian hoạt động  Lưu chuyển tiền tệ: Dòng máu trong cơ thể doanh nghiệp  Thuyết minh BCTC: Quấn từ điển của nhà phân tích Phần 2: Khai thác báo cáo thường niên  Doanh nghiệp là ai? Họ kinh doanh gì? Đầu vào, đầu ra, nhân tố ảnh hưởng?  Cơ cấu sở hữu và quản trị của doanh nghiệp  Chiến lược hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp  Rủi ro và cơ hội hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  Thực trạng kinh doanh đang diễn ra của doanh nghiệp Phần 3: Đọc hiểu và ứng dụng các Báo cáo tài chính vào đánh giá cổ phiếu  Nguyên tắc chung và 3 Bước đọc hiểu BCTC toàn diện  Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán và ứng dụng nhận diện doanh nghiệp khỏe hay yếu  Đọc hiểu Báo cáo kết quả kinh doanh và ứng dụng nhận diện doanh nghiệp hiệu quả hay không  Đọc hiểu Lưu chuyển tiền tệ và ứng dụng đánh giá chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  Đọc hiểu thuyết minh BCTC và ứng dụng đánh giá doanh nghiệp minh bạch hay không Phần 4: Dấu hiệu phát hiện doanh nghiệp rủi ro và cơ hội xuất hiện trong BCTC, BCTN  6 dấu hiệu rủi ro trong BCTC  6 dấu hiệu cơ hội trong BCTC Dấu hiệu cơ hội và rủi ro trong BCTN Phần 5: Phân tích Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của doanh nghiệp Các chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp  Các chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp  Đánh giá năng lực dòng tiền của doanh nghiệp  Kết hợp đánh giá toàn diện BCTC doanh nghiệp  Kết nói BCTC và BCTN trong kết luận đánh giá doanh nghiệp  Ứng dụng file Excel vào trong đánh giá doanh nghiệp  Hướng dẫn viết đánh giá và kết luận cuối cùng Phần 6: Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E lịch sử  Cơ sở lý luận và điều kiện áp dụng định giá theo PP P/E lịch sử  Hướng dẫn lấy dữ liệu cho định giá  Thực hành định giá trên cổ phiếu niêm yết Phần 7: Ứng dụng phân tích đánh giá doanh nghiệp vào 1 số ngành  Phân tích đánh giá ngành Ngân hàng  Phân tích đánh giá ngành BĐS Khu công nghiệp

Ngoài ra với việc trải qua 2 buổi thực hành trình bày các cổ phiếu do chính ace học viên làm với các cổ phiếu xuất sắc như: FPT PNJ REE MWG TDM Sau khóa học ace học viên nào cũng tự tin phân tích những cổ phiếu dù là phức tạp và khó khăn nhất như: MWG, FPT, REE

Kết các khóa học THÀNH QUẢ LÀ LỢI NHUẬN CÁC HỌC VIỆN ĐẠT ĐƯỢC “THỪA HỌC PHÍ BỎ RA”

TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP K32 PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU
RAO BẰNG TỐT NGHIỆP K32 PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN SÂU

Còn rất nhiều nữa …

AzFin Việt Nam Minh bạch - Khách quan - Hiệu quả