Thị trường chứng khoán AzDaily-Ngày 30/9/2019-Vĩ mô ổn định

Ngày đăng 30/9/2019

GDP 9th 2019 ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

CPI bình quân 9 tháng tăng thấp nhất trong 3 năm

Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng 2019 của Tổng cục Thống kê cho biết, quý III/2019 ước tính tăng trưởng 7,31% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,82% của quý I và 6,73% của quý II năm nay.

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,53%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,05% và khu vực dịch vụ tăng 7,11%. Tăng trưởng của quý III năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,38% của quý III/2017 nhưng cao hơn mức tăng của quý III các năm 2012-2018.

Trên góc độ sử dụng GDP quý III/2019, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 8,44%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,36%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 10,19%.

Tính chung 9 tháng năm 2019, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

Tăng trưởng xuất khẩu và sản xuất vững chắc đã giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng quý ba là 7,31%, trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn khu vực do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và Nhật Bản-Hàn Quốc, cộng với suy giảm nhu cầu toàn cầu.


CPI bình quân 9 tháng tăng thấp nhất trong 3 năm

CPI bình quân 9 tháng tăng thấp nhất trong 3 năm

Theo số liệu công bố do Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố ngày 28/9/2019, CPI tháng 9/2019 tăng 0,32% so với tháng trước, CPI tháng 9/2019 tăng 2,2% so với tháng 12/2018 và tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2018.

CPI bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,5% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 9/2019 tăng 2,2% so với tháng 12/2018 và tăng 1,98% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo phân tích Tổng cục Thống kê, CPI 9 tháng năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu:

(1) Giá điện sinh hoạt điều chỉnh tăng từ ngày 20/3/2019 theo Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương cùng với nhu cầu tiêu dùng điện tăng vào dịp Tết và thời tiết nắng nóng trong quý II/2019 và quý III/2019 làm cho giá điện sinh hoạt 9 tháng năm 2019 tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước làm CPI chung tăng 0,18%.

(2) các địa phương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 và Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế làm chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước làm CPI chung tăng 0,13%).

(3) Chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 6,73% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 0,35% do một số địa phương điều chỉnh tăng học phí trong năm học mới…


Quan điểm của AzFin: các cán cân kinh tế vĩ mô vững chắc, cùng lợi thế địa lý tốt đang giúp Việt Nam ổn định trước bất ổn kinh tế diễn ra trên toàn cầu do chiến tranh thương mại. Trong bối cảnh hiện tại, việc lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng vững chắc, có câu chuyện cơ bản rõ ràng sẽ giúp đầu tư thành công.