TCB liệu có được định giá lại trong 3 năm tới?

Ngày đăng 28/7/2020

TCB vừa ra Báo cáo KQKD Quý 2.2020

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) đã công bố KQKD hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2020, với lợi nhuận ròng đạt 5,4 nghìn tỷ đồng (+19,2% YoY). Thu nhập từ lãi (NII) và tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) 6 tháng đầu năm 2020 lần lượt tăng 26% YoY và 30% YoY. Tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) đóng góp 31% cho TOI trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,5% tính từ đầu năm (YTD), đến từ (1) tăng trưởng khoản vay gộp đạt 0,4% YTD và (2) mức tăng số dư trái phiếu doanh nghiệp đạt 27% YTD, bằng việc giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ.

Một số điểm chính yếu trong báo cáo của TCB là:

  1. Casa vẫn ở mức cao, xấp xỉ 34%, cao nhất hệ thống ngân hàng, và cao hơn VCB (28,7%); MBB (32,2%).

  2. Thu nhập từ thu nhập dịch vụ / NII tăng từ mức 16,6% 6 tháng 2019 lên 24,2%. Động lực chủ yếu đến từ Dịch vụ thanh toán và tiền mặt (+32% YoY, chiếm 45% tổng thu nhập dịch vụ); Bảo lãnh phát hành (+146% YoY). Điều này cho thấy cơ cấu kinh doanh của TCB khá vững chắc.

  3. Chất lượng tài sản vẫn ổn định mặc dù tỷ lệ trích lập dự phòng chưa cao như VCB và ACB. Với phí và lãi phải thu chiếm 1,8% dư nợ tín dụng; cao hơn so với VCB (0,7%), ACB (0,8%). Và điều này có thể chấp nhận được với cơ cấu trái phiếu trên dư nợ tín dụng của TCB chiếm 22,4%; so với VCB (17,8%), ACB (16,1%); ngoài ra TCB cũng có cơ cấu nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp nhiều hơn (39k tỷ / 66k tỷ = 59%).

  4. Tỷ lệ trích lập dự phòng trên nợ xấu của TCB đạt 108%, tuy vậy nếu tỉnh cả nợ nhóm 2 thì chỉ đạt 51%. Chỉ số trích lập trên nợ N2 đến N5 của VCB và ACB lần lượt là 115% và 97%.

Quan điểm của AzFin

Mặc dù TCB có khẩu vị rủi ro cao hơn, với việc tập trung vào một số khách hàng lớn, và chất lượng tài sản chưa ở mức tốt nhất như các ngân hàng hàng đầu khác như VCB, ACB. Tuy vậy, điểm mạnh của TCB là nền tảng công nghệ mạnh, mô hình kinh doanh linh hoạt, đội ngũ lãnh đạo năng động. Đặc biệt hiện tại mức giá của TCB không quá đắt, với PB forward chỉ xấp xỉ 1 lần (kể cả trong trường hợp trích lập dự phòng lớn như VCB). TCB xứng đáng nên có trong danh mục đầu tư dài hạn. Tuy vậy, như chúng tôi từng nêu vấn đề trong bản tin trước, thị trường có thể sẽ chưa đánh giá lại ngay giấ trị của TCB trong điều kiện vĩ mô bất lợi như hiện nay. Các ngành thiên về sản xuất có thể được ưu tiên định giá lại trước.