Sự phục hồi FPT sẽ diễn ra trong quý 4.2020

Ngày đăng 17/11/2020

FPT công bố KQKD 10 tháng đầu năm 2020 với doanh thu đạt 24 nghìn tỷ đồng (+7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+8% YoY). Các kết quả này chủ yếu được thúc đẩy bởi 3 mảng kinh doanh cốt lõi của công ty: Xuất khẩu phần mềm (XKPM), Dịch vụ viễn thông và Giáo dục.

Về đóng góp vào LNTT, đứng đầu là mảng công nghệ với 1833 tỷ, tỷ lệ 42%, tiếp theo Viễn thông với 1,655 tỷ (chiếm 38%); Giáo dục 860 tỷ (chiếm 20%).

Khối công nghệ: động lực dẫn dắt tăng trưởng dài hạn

Doanh thu +4,5% YoY và LNTT +7,4% YoY, dẫn dắt bởi dịch vụ XKPM (LNTT + 12%), Chuyển đổi số (DX). Doanh thu từ DX đạt 2.704 tỷ, tăng mạnh 38% YoY trong 10 tháng đầu năm 2020, đóng góp 28% tổng doanh thu mảng XKPM so với mức 22% trong 10 tháng đầu năm 2019. Nhờ đóng góp lớn hơn của DX và năng suất lao động cải thiện, biên LNTT mảng XKPM tăng 10 điểm cơ bản YoY đạt 16,5% trong 10 tháng đầu năm 2020.

Tính riêng tháng 10, doanh thu từ XKPM đi ngang YoY, cho thấy sự chững lại từ mức tăng 3% YoY trong quý 3/2020. Ban lãnh đạo cho rằng mức chững lại này đến từ tác động tiêu cực của dịch COVID-19 lên tiến độ bàn giao dự án và chi tiêu công nghệ thông tin/CNTT toàn cầu. Ngoài ra, tháng 10/2019 là mức cơ sở so sánh cao, bên cạnh tháng 11, thời điểm công ty ghi nhận doanh thu và LNTT hàng tháng cao nhất trong năm 2019. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng mới tăng mạnh 25% YoY đạt 10,9 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng năm 2020, tăng tốc từ mức tăng trưởng 22% YoY trong 9 tháng năm 2020, hỗ trợ tốt cho tăng trưởng trong tương lai.

Viễn thông: chủ yếu nhờ lực kéo từ băng thông rộng và dịch vụ gia tăng

Doanh thu +10% YoY và LNTT +13% YoY nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV 2 chữ số cùng với tiết kiệm chi phí. Theo ban lãnh đạo, mảng Dịch vụ viễn thông (không bao gồm Dịch vụ Trực tuyến) ghi nhận tăng trưởng doanh thu trong khoảng 10%-14% và tăng trưởng LNTT 2 chứ số cao trong 10 tháng đầu năm 2020. Trong mảng này, doanh thu từ Pay TV tăng mạnh khoảng 30% YoY trong 10 tháng đầu năm 2020, theo ban lãnh đạo. Diễn biến kinh doanh tích cực này bù đắp cho mảng Dịch vụ Trực tuyến, có doanh thu và LNTT tiếp tục giảm 2 chữ số. Lợi nhuận mảng Dịch vụ Viễn thông tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT, bao gồm giảm chi phí marketing, và Pay TV không ghi nhận lỗ nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

Mảng Giáo dục ghi nhận lượng sinh viên mới mạnh mẽ

Tính đến 10 tháng đầu năm 2020, tổng lượng sinh viên của FPT Education đạt 66.234 sinh viên (+33% YoY), tương ứng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của mảng này sẽ duy trì mạnh mẽ ở mức 2 chữ số trong 10 tháng đầu năm 2020. Đáng chú ý, lượng sinh viên đại học mới của niên khóa 2020-2021 tăng 43% YoY trong 10 tháng đầu năm 2020.

Quan điểm AzFin: sự tăng trưởng sẽ bắt đầu quay trở lại từ Q4.2020

Với việc các hợp đồng ký mới tăng mạnh trở lại, AzFin tin tưởng câu chuyện của FPT sẽ tiếp tục nóng lên từ KQKD Q4.2020, và sau đó là từ 2021. XKPM sẽ đóng góp ngày càng lớn trong cơ cấu doanh thu lợi nhuận, và đây chính là đặc điểm lớn để thay đổi định giá của FPT. AzFin tiếp tục khuyến nghị MUA trong giai đoạn 3 năm tới 2021-2023. Việc định giá lại FPT sẽ cần thời gian và LNR của FPT có thể có mức tăng đều đặn 15-20% trong giai đoạn này.