Siêu chu kỳ hàng hóa và chứng khoán?

Ngày đăng 25/1/2021

Siêu chu kỳ hàng hóa là sự tăng giá mạnh của hầu hết các nguyên vật liệu cơ bản từ nguyên vật liệu sản xuất đến hàng hóa nông nghiệp. Khi siêu chu kỳ xảy ra có thể tạo ra lạm phát phi mã, và kết thúc thường tạo ra sự bất ổn chính trị, cũng như kinh tế mạnh mẽ.

Chênh giữa giá hàng hóa và giá cổ phiếu đang ở mức thấp lịch sử

Trong một siêu chu kỳ điển hình, giá cả tăng 20 - 50% trong khoảng 10-15 năm trước khi bắt đầu suy giảm. Toàn bộ chu kỳ thường được hoàn thành trong vòng chưa đầy 40 năm. Bốn siêu chu kỳ hàng hóa từng xảy ra và kết thúc trong những năm 1910, 1950, 1970s và gần đây nhất là 2010.

Chu kỳ 1970-1980: ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng

Giai đoạn 196x là giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với việc mở rộng cung tiền mạnh mẽ, chính sách tài khóa mở rộng; sau đó là quá trình đầu cơ đặc biệt vào năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản. Khi giá hàng hóa đang có sự tăng giá mạnh mẽ thì quá trình đầu cơ sau đó đẩy giá hàng hóa vượt lên quá xa điểm cân bằng, và tiếp theo đó là quá trình đổ vỡ năm 1980-1990.

Chu kỳ 2000-2010: tác động của BRIC theo sau downtrend hàng hóa

Giai đoạn 1985-2000 là giai đoạn mà giá hàng hóa sụt giảm mạnh sau giai đoạn đầu cơ 197x. Nền kinh tế thế giới ngưng trệ do nguồn nguyên liệu đầu vào quá cao, và lúc đó thế giới cần một động lực tăng trưởng mới, và BRIC xuất hiện.

BRIC là viết tắt của 4 nước lớn gồm Brazil, Russia, India và China. Vặ tăng trưởng của bốn nước này khiến nền kinh tế thế giới phục hồi trở lại, khiến giá hàng hóa tăng mạnh mẽ.

Chu kỳ 2021? khởi đầu mới?

2021 khởi đầu với nhiều điểm tương tự của thời kỳ trước như:

  1. Các nước đang kích thích kinh tế bằng cả tài khóa lẫn tiền tệ mạnh mẽ, nhằm hồi phục sau giai đoạn ảnh hưởng bởi Covid-19.

  2. Chính sách GO GREEN, đi đầu bởi Mỹ và Trung Quốc, trong thúc đẩy năng lượng sạch, khiến chi tiêu cho mảng này tăng lên đột biến.

  3. Quá trình downtrend của giá hàng hóa đã diễn ra đủ lâu. Việc tạo đỉnh năm 2010, giá hàng hóa nói chung đã có 10 năm đi ngang ở vùng thấp, cá biệt có vài giai đoạn thấp hơn cả giai đoạn 198x trước.

Đầu tư chứng khoán hàng hóa giai đoạn này ít rủi ro?

Với việc (1) giá hàng hóa ở mức thấp trong nhiều năm và (2) nhiểu khả năng bắt đầu một chu kỳ mới, khiến cho việc mua vào cổ phiếu ngành này, theo quan điểm AzFin, là ít rủi ro.

AzFin đang ưa thích câu chuyện ngành Đường (chu kỳ cây miaas 6-9 tháng; và giá đường đã ở mức đáy trong 10 năm, với top pick là SLS); Câu chuyện cao su (chu kỳ ra mủ là 5 năm ra gỗ là 10-20 năm, và giá cao su cũng ở mức đáy đc 10 năm; top pick là DPR, TRC và DRI). Các câu chuyện chứng khoán hàng hóa khác, AzFin sẽ tiếp tục đào sâu suy nghĩ và nói đến trong bài viết tiếp theo. Nhưng giá cổ phiếu giảm, theo quan điểm AzFin, là cơ hội tích lũy thêm.