Phân tích doanh nghiệp - PNJ (kỳ 3)

Ngày đăng 27/1/2019

Kỳ 3: Dòng tiền của PNJ:

Dòng tiền từ HĐSXKD:

Tiền ròng từ SXKD PNJ tương đối nhỏ, trong năm 2017 dương khoảng 109.5 tỷ đồng trong khi năm 2018 là âm 304.5 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ việc lợi nhuận của PNJ làm ra đã được tài đầu tư mạnh mẽ vào tăng trưởng tương lai thông qua lượng hàng tồn kho liên tục tăng mạnh từ 2135 tỷ đồng năm 2015 lên đến 4815 tỷ năm 2018; đồng thời là số lượng cửa hàng tăng từ 194 cửa hàng năm 2015 lên đến khoảng 320 của hàng cuối năm 2018. Như vậy tuy dòng tiền của HĐKD cơ bản âm nhẹ nhưng vẫn rất tốt do lợi nhuận được tái đầu tư vào mở rộng kinh doanh. Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Bảng 3: Dòng tiền của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Dòng tiền hoạt động đầu tư:

Tiền từ đầu tư của thường âm qua các năm, nguyên nhân đến từ PNJ đầu tư tài sản cố định (mở các cửa hàng kinh doanh) để phục vụ cho phát triển kinh doanh trong tương lai. Điều này là hoàn toàn bình thường và tích cực theo góc nhìn của chúng tôi.Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính:

Tiền ròng dương đến từ việc PNJ trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nhưng đồng thời huy động thêm nhiều vốn hơn từ phát hành cổ phiếu và vay thêm 1 phần nợ để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định và hàng tồn kho.

==> Dòng tiền của PNJ cho thấy sự luân chuyển hợp lý, nó thể hiện PNJ đang đầu tư mạnh mẽ là tiền đề tăng trưởng trong tương lai, mặc dù nợ vay có tăng nhưng vốn chủ sở hữu còn tăng tốt hơn rất nhiều.Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Kết luận: PNJ là 1 doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, vững chắc, lợi thế cạnh tranh mạnh và đặc biệt có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai Với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế có thể đạt 22-25% mỗi năm trong 5 năm tới, P/E fw(2019) = 12.5 lần; tỷ suất cổ tức 2%, thì PNJ vẫn xứng đáng là 1 trong những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và bền vững trong trung và dài hạn.