Phân tích doanh nghiệp - PNJ (kỳ 2)

Ngày đăng 26/1/2019

Kỳ 2: Kết quả kinh doanh, hiệu quả và khả năng sinh lời của PNJ

Bảng 2: Tóm tắt KQKD, hiệu quả và khả năng sinh lời của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần, lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng tăng trưởng trung bình mỗi năm rất ấn tượng lần lượt đạt 23.65%, 33.42% và 84.85% trong giai đoạn 2015-2018, kết quả ấn tượng đạt được nhờ vào:

  1. Mạng lưới các cửa hàng bán lẻ của PNJ được phát triển rất mạnh và ngày càng chiếm thị phần lớn hơn trong mảng kinh doanh vàng trang sức;
  2. Xu hướng tiêu thụ vàng trang sức tăng mạnh trên cơ sở thu nhập của người dân tăng, tầng lớp trung lưu tăng mạnh;
  3. Sự dịch chuyển dần từ bán vàng miếng có biên lợi nhuận thấp sang bán vàng trang sức có biên lợi nhuận cao hơn.Phân tích doanh nghiệp - PNJ

Biểu đồ 4: Kết quả kinh doanh của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Hiệu quả kinh doanh của PNJ ngày càng cao hơn

  1. Biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh từ 15.18% năm 2015 đã lên đến 19.07% năm 2018 nguyên nhân đến từ: Tăng tỷ trọng mảng vàng trang sức có biên lợi nhuận cao hơn và giá trị gia tăng của các sản phẩm PNJ cũng ngày càng cao hơn. Ngoài ra qua khảo sát không chính thức của chúng tôi thì biên lợi nhuận gộp của PNJ cao hơn hẳn so với các đối thủ nhờ chất lượng và mẫu mã của PNJ được đánh giá cao hơn vì thế có sức mạnh ấn định giá cao hơn với với đối thủ cạnh tranh.
  2. Biên lợi nhuận ròng của PNJ cũng tăng rất mạnh từ 1.97% năm 2015 lên đến 6.59% năm 2018 nguyên nhân đến từ: PNJ không còn trích lập dự phóng khoản tiền đầu tư vào Ngân hàng Đông Á và biên lợi nhuận gộp của PNJ ngày càng cao hơn.Phân tích doanh nghiệp - PNJ Biểu đồ 5: Hiệu quả kinh doanh của PNJ
    Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018

Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE của PNJ được cái thiện và đạt mức cao trên 32%, đây là một mức sinh lời cao hiếm có, con số này cao gấp 5 lần lãi suất gửi ngân hàng và cao hơn gấp khoảng 2 lần so với các doanh nghiệp niêm yết (lưu ý rằng các doanh nghiệp niêm yết đa phần là các doanh nghiệp tốt nhất, hiệu quả nhất Việt Nam). Nguyên nhân ROE của PNJ cao qua phân tích Dupon chúng tôi nhận thấy chủ yếu đến từ hiệu quả sử dụng tài sản của PNJ ngày càng cao, và hiệu quả kinh doanh cao hơn, trong khi đó đòn bẩy tài chính đang giảm đi đáng kể, điều đó càng cho thấy chất lượng của ROE ngày càng được nâng lên.Phân tích doanh nghiệp - PNJ. Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018 Biểu đồ 6: Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu của PNJ

Nguồn: BCTC kiểm toán 2015-2017, BCTC hợp nhất quý 4/2018 ==> Như vậy có thể thấy rằng kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của PNJ rất ấn tượng với tăng trưởng mạnh mẽ và ngày một hiệu quả hơn.