Nền kinh tế phục hồi qua các chỉ tiêu

Ngày đăng 14/8/2020

Ngành Điện: Tiêu thụ điện tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong tháng 7

Trong tháng 7, sản lượng điện thương phẩm tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng (+2,4% YoY) tháng thứ 2 liên tiếp nhờ nền kinh tế hồi từ giai đoạn giãn cách xã hội từ hồi tháng 4, 2020. Tính tổng 7 tháng đầu năm 2020, tiêu thụ điện đã đạt 123 tỷ kWh (+2,3% YoY).

Mặt khác, theo EVNGENCO3 (UPCoM: PGV), giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) đã giảm còn 907 đồng/kWh trong tháng 7, giảm 6% so với tháng trước (MoM) và 26% YoY. Nhìn chung, giá CGM trung bình của Việt Nam đạt 1.046 đồng/kWh trong 7 tháng đầu năm 2020 – giảm 12% so với 7 tháng đầu năm 2019. Giá CGM thấp có thể có nguyên nhân chủ yếu đến từ đóng góp cao hơn của sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện, vốn có chi phí thấp, nhờ lượng mưa cải thiện trong tháng 7 – đặc biệt trong tuần cuối cùng của tháng.

Thặng dư thương mại 7 tháng đầu năm tăng mạnh lên 8,4 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan (TCHQ), Việt Nam ghi nhận thặng dư thương mại 2,8 tỷ USD trong tháng 7 và 8,4 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2020 – cao hơn nhiều so với số thặng dư ước tính sơ bộ mà Tổng Cục Thống kê (TCTK) công bố trước đó (1 tỷ USD trong T7 và 6,5 tỷ ÚD trong 7T 2020). Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong 7 tháng 2020 đạt lần lượt 147 tỷ USD (+1,5% YoY so với ước tính +0,2% YoY) và 139,2 tỷ USD (-3,0% YoY).

Sự chênh lệch lớn trong số liệu chủ yếu do kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chính cao hơn ước tính, bao gồm ĐTDĐ & linh kiện (26,2 triệu USD so với ước tính 25,6 tỷ USD), máy tính & điện tử (23,5 tỷ USD so với ước tính 23,1 tỷ USD) và máy móc & thiết bị (12,7 tỷ USD so với ước tính 12,4 tỷ USD).

Đánh giá

Thông qua các số liệu về ngành điện (tăng trưởng sản lượng) cho thấy việc sản xuất của Việt Nam đang phục hồi; (2) thương mại tháng 7 tăng cũng cho thấy thương mại thế giới nói chung và việc sản xuất trong nước nói riêng đang phục hồi mạnh mẽ.

Tuy vậy, do dịch Covid-19 có ảnh hưởng lớn đến cả nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, AzFin tin tưởng sự phục hồi sẽ rất phân hóa, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trước.

Tại thời điểm hiện tại, AzFin tin tưởng các ngành liên quan đến sản xuất phục hồi trước tiên, và sau khi có sự lan tỏa cả nền kinh tế thì bán lẻ và tài chính mới đi theo sau đó. AzFin đang ưu tiên khuyến nghị theo theme (1) đầu tư công với hai đại diện HPG (hấp dẫn trong dài hạn), và HT1 (định giá rẻ với suất cổ tức cao); (2) Điện nước phòng thủ với suất cổ tức cao (REE); (3) Cổ phiếu khu công nghiệp.