MSCI và cơ hội

Ngày đăng 11/11/2020

MSCI thông báo lộ trình đưa Kuwait ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index

Theo thông báo mới nhất ngày 09/11, MSCI đã công bố lịch trình phân bổ lại cổ phiếu của Kuwait trong rổ MSCI Frontier Markets 100 Index. Sau khi đạt được sự đồng thuận, MSCI đã thông qua lộ trình được đề xuất trước đó. Theo đó, tỷ trọng các cổ phiếu đến từ Kuwait trong MSCI Frontier Markets 100 Index sẽ được giảm từ từ qua 5 kỳ review bắt đầu từ kỳ review tháng 11/2020 và kết thúc tại kỳ review tháng 11/2021 thay vì chỉ trong 1 kỳ. Lý do được đưa ra là để tránh tạo ra biến động thị trường và tạo sự thuận lợi cho việc tái cơ cấu do tỷ trọng của Kuwait trong MSCI Frontier Markets 100 Index là khá lớn.

Cụ thể, quá trình loại bỏ dần dần các cổ phiếu của Kuwait ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index được diễn ra trong 5 kỳ review sau: Kỳ 1 – Tháng 11/2020, Kỳ 2 – Tháng 2/2021, Kỳ 3 – Tháng 5/2021, Kỳ 4 – Tháng 8/2021 và Kỳ 5 – Tháng 11/2021. Theo tính toán của một số CTCK dựa trên công thức, số liệu của MSCI và iShares, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam qua 5 kỳ review sẽ tăng dần từ 12,68% lên 15,76%, 19,01%, 22,23%, 25,49% và 28,78%. Ngoài ra, dựa trên kết quả được công bố bởi MSCI, nhiều khả năng sẽ có 2 mã mới sẽ được đưa vào trong rổ chứng khoán MSCI Frontier Markets 100 trong thời gian tới là KDC và PDR.

Cổ phiếu giá rẻ được tiếp thêm động lực?

Việc tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được gia tăng rất mạnh mẽ qua các kỳ review và tăng từ 12,7% lên 28% là một con số lớn và đây rõ ràng là một chất xúc tác quan trọng làm tăng giá cổ phiếu. Những cổ phiếu đang có câu chuyện riêng và khi có thêm điều này sẽ giúp cổ phiếu nhanh chóng đến giá trị thực hơn.

Hiện tại quỹ ETF MSCI 100 Index có NAV khoảng 380 triệu USD, và với 12,7%, số tiền đầu tư vào Việt Nam đang khoảng 46 triệu USD. Khi tăng lên 28%, ít nhất 57 triệu USD mới sẽ được đổ vào thị trường.

Các cổ phiếu trong rổ MSCI và AzFin tin tưởng được hưởng lợi bao gồm: HPG (MUA cho câu chuyện đầu tư công và mở rộng năng lực sản xuất); VHC (sự phục hồi của cá tra, mở rộng vùng nguyên liệu và collagen); PLX.

Nhìn rộng ra, TTCK Việt Nam đang còn rất nhiều câu chuyện phía trước không chỉ trong câu chuyện cơ bản (tăng trưởng GDP) mà còn trong các câu chuyện kỹ thuật (nới room ngoại, gia nhập thị trường mới nổi). Do vậy, AzFin tin tưởng còn rất nhiều câu chuyện hay ho phía trước, và nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu ở giao điểm những câu chuyện này.