KQKD Quý 2/2020 của HPG tăng trưởng mạnh mẽ

Ngày đăng 27/7/2020
  • HPG đã công bố BCTC quý 2/2020, phù hợp với KQKD sơ bộ mà công ty đã báo cáo tại ĐHCĐ diễn ra ngày 25/06. Lợi nhuận quý 2/2020 mạnh mẽ khi được dẫn dắt bởi KQKD ổn định của mảng thép và diễn biến mạnh mẽ của mảng nông nghiệp.

  • KQKD Quý 2/2020 có doanh thu tăng 35% YoY (20,4 nghìn tỷ đồng) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 35% YoY (2,7 nghìn tỷ đồng), dẫn đến doanh thu tăng 30% YoY (39,7 nghìn tỷ đồng) và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 31% YoY (5,0 nghìn tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2020.

  • Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng bán thép xây dựng của HPG đạt 1,5 triệu tấn (+12% YoY) với thép xuất khẩu chiếm 202,900 tấn (+67% YoY). Thị phần thép xây dựng của HPG tăng lên 31% trong 6 tháng đầu năm 2020 so với mức 26% trong năm 2019. HPG cũng ghi nhận sản lượng bán ống thép đạt 347.100 tấn trong 6 tháng đầu năm 2020, giảm 3% YoY, trong khi duy trì thị phần ở mức 31%. Mảng nông nghiệp của HPG ghi nhận KQKD cao hơn dự kiến với LNTT 6 tháng đầu năm 2020 đạt 841 tỷ đồng.

Quan điểm AzFin

Động lực tăng trưởng hiện tại của HPG đang đến từ mảng nông nghiệp, trong khi mảng thép vẫn đang ổn định. Mặc dù vậy, việc tiếp tục mở rộng thị trường thép trong điều kiện thị trường hiện tại đang yếu là cơ sở để HPG có thể tăng trưởng trở lại khi nhu cầu phục hồi.

Mảng nông nghiệp cũng là một mảng có tính chu kỳ kinh doanh và có tính biến động khá lớn; do đó, chúng tôi không cho rằng mức tăng trưởng hiện tại là bền vững. Động lực tăng trưởng trong các quý tới chúng tôi thiên về hướng phục hồi của mảng thép.

AzFin cho rằng HPG đang được định giá hợp lý cho 2020, với PE forward năm nay là 7-7,5 lần. Việc KQKD tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, và cơ hội tăng trưởng tiếp tục trong 2021 nhờ xu hướng kích thích kinh tế, có thể giúp định giá HPG tiếp tục tăng trong năm tới. Chúng tôi khuyến nghị MUA trong dài hạn đối với HPG đến 2022; mặc dù vậy, định giá trong ngắn hạn 2020 là hợp lý, và chúng tôi thiên về xu hướng đi ngang trong biên độ trong giai đoạn còn lại của năm.