KHAI GIẢNG KHÓA "PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU" K32

Ngày đăng 12/7/2019

#Chứng_khoán như một big game cần sức bền và trí tuệ. Nếu tham gia game mà bạn không hiểu gì, không trang bị vũ khí đầy đủ thì overgame là điều tất yếu. Trang bị kiến thức giống như trang bị thêm vũ khí chiến đấu. Nếu chỉ vì do dự, tiếc tiền để đầu tư vào kiến thức thì giống như bạn tham gia chiến đấu mà không có vũ khí. Bạn bị tiêu diệt là điều đương nhiên.

Rất nhiều người tham gia #đầu_tư lại không hề hiểu chút gì về doanh nghiệp mình gửi gắm tiền bạc. Bỏ tiền đầu tư mà không chút kiến thức, chỉ nghe ngóng tin tức đó đây. Điều đó gây nên tâm lý bất an, mua đỉnh bán đáy, cutloss và thâm hụt tài khoản đau đớn. Nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi mù quáng quanh vòng luẩn quẩn mà không đầu tư cho kiến thức.

Đầu tư cho kiến thức là khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Chính vì vậy đừng tham gia thị trường khi bạn không hiểu gì, đừng trở thành con lừa thiếu hiểu biết để bị chăn dắt các bạn nhé!