Khai giảng khóa học Định giá cổ phiếu cao cấp k8

Ngày đăng 9/7/2019

Ngày 9/7/2019 AzFin Long trọng khai giảng khóa học Định giá cổ phiếu cao cấp k8. Đây là 1 khóa học giới hạn 1 năm chỉ tổ chức tối đa 2-3 lần, và chỉ giành riêng cho các A/C/E học viên đã tham gia khóa học “Phân tích đầu tư chứng khoán chuyên sâu”. Mục tiêu khóa học “Phân tích định giá cổ phiếu cao cấp” là giúp cho các nhà đầu tư tiệm cận đến top 1% nhà đầu tư tri thức và tài năng nhất thị trưởng.

Khai giảng khóa học Định giá cổ phiếu cao cấp k8

Để đáp ứng được mục tiêu đó nội dung khóa học được thiết kế hết sức đặc sắc bao gồm:

1️⃣ Phân tích và áp dụng 3 yếu tố vĩ mô quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán

2️⃣ Phân tích ngành để tìm ra ngành phát triển bền vững và tăng trưởng trong dài hạn

3️⃣ Phân tích tài chính chuyên sâu doanh nghiệp

4️⃣ Phân tích nhận diện lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp

5️⃣ Đánh giá tiềm năng tăng trưởng và dự báo KQKD

6️⃣ Định giá cổ phiếu theo phương pháp DDM, lý thuyết và ứng dụng

7️⃣ Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E lịch sử, lý thuyết và ứng dụng

8️⃣ Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/B lịch sử, lý thuyết và ứng dụng

9️⃣ Định giá cổ phiếu theo phương pháp RNAV, lý thuyết và ứng dụng

🔟 Định giá cổ phiếu theo phương pháp EV/EBITDA, lý thuyết và ứng dụng

✔️ Thời lượng khóa học: 20h trên lớp; 40h – 100h hướng dẫn thực hành và giải đáp online.

Khai giảng khóa học Định giá cổ phiếu cao cấp k8