HT1 KQKD Quý 2 tiếp tục tốt dù chưa có đầu tư công

Ngày đăng 30/7/2020

HT1 vừa ra báo cáo KQKD Q2.2020

Doanh thu Quý 2 đạt 2.034 tỷ đồng (-14% YoY), Lợi nhuận gộp đạt 419 tỷ đồng (-2,7% YoY). Lợi nhuận gộp giảm chậm hơn doanh thu là nhờ Biên gộp đạt 19,2% trong khi cùng kỳ chỉ đạt 16,2%.

LNST Quý 2.2020 đạt 208,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay xuống 49 tỷ (-12 tỷ YoY), từ mức 61 tỷ cùng kỳ năm trước.

Theo như cập nhật của BLĐ công ty trong ĐHCĐ thường niên, trong năm 2019 tình trạng cung vượt cầu ngành xi măng vẫn tiếp diễn, nhu cầu tiêu thụ cả nước không tăng, thậm chí giảm 3% tại thị trường miền Nam. Trong những tháng đầu năm nay, sản lượng tiêu thụ bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid, trong đó tháng 5 sản lượng giảm 450.000 tấn. Để tiện so sánh, HT1 hàng năm tiêu thụ được 7,3 triệu tấn, tức là trung bình đạt 608.000 tấn/ tháng.

Những cải tiến kỹ thuật đang đem lại thành quả

HT1 đã đi đầu trong việc thay thế nhiên nguyên vật liệu đầu vào, nên cho dù giá than, giá điện, giá nhân công tăng, làm chi phí sản xuất tăng nhưng VICEM Hà Tiên vẫn giữ, thậm chí hạ giá thành sản phẩm. Các cải tiến đến từ

  • Sử dụng tro của các nhà máy nhiệt điện xà xi đáy của các nhà máy sản xuất gang thép;
  • Bùn thải làm nguyên liệu trong sản xuất clinker;
  • Dùng củi trấu để thay thế dầu HFO để sấy các nguyên liệu. Với vỏ hạt điều, VICEM Hà Tiên cũng đã nghiên cứu và đưa vào thay thế một phần nhiên liệu than trong nung luyện clinker tại nhà máy Bình Phước từ năm 2015
  • Sử dụng đầu vào từ các đầu mối thu gom rác để phân loại rác, lấy những loại có nhiệt trị như bao ni lông, bìa carton, cao su đưa về đốt ở hệ thống lò tại Kiên Lương và Bình Phước.

Thị phần mở rộng

Thị phần gia tăng mạnh mẽ trong 2019 đạt 30,2% từ mức 27,6% năm 2018. Sản lượng tiêu thụ đạt 7,2 triệu tấn, tăng trưởng 5,8% YoY; trong điều kiện toàn ngành sản lượng giảm 3%.

Tiềm năng tăng trưởng

AzFin tin tưởng với nhiều khả năng sự phục hồi sẽ đến trong 6 tháng cuối năm 2020 lợi nhuận của HT1 sẽ hồi phục mạnh mẽ nhờ (1) sản lượng tiêu thụ tăng, (2) Biên lợi nhuận gộp tiếp tục mở rộng; (3) Lãi vay giảm dần.

Trong Q3 đầu Q4, HT1 sẽ trả cổ tức 1,2k/ cổ phiếu, tương đương suất cổ tức 9,6% là khá hấp dẫn. AzFin khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 16-18k, trong 1 năm tới, với giả định PE trong khoảng 8-9 lần.