HT1 KQKD kém hơn kỳ vọng

Ngày đăng 21/10/2020

HT1 ra KQKD Quý 3 kém khả quan

HT1 báo cáo KQKD quý 3/2020 với doanh thu giảm 9% YoY (2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 31% YoY (148 tỷ đồng). LNST sau lợi ích CĐTS giảm so với cùng kỳ chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh khi HT1 hạ giá bán trong quý 3/2020 nhằm hỗ trợ sản lượng bán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DT thuần đạt 5,750 tỷ (-12% YoY), LNG đạt gần 1,050 tỷ (-7% YoY), LNR đạt hơn 460 tỷ (-13% YoY). Nguyên nhân trên do sản lượng xi măng bán ra của DN giảm từ tác động của Covid-19, cụ thể sản lượng Q3.2020 đạt 1,681 tấn (-5% YoY), trong khi giá bán giảm 5-6% so với cùng kỳ, mặc dù DN được hỗ trợ bởi giá than giảm tuy nhiên vấn đề giảm từ sản lượng và giá đã khiến cho LN cũng như DT của HT1 bị tác động tiêu cực đáng kể.

Quan điểm của AzFin

Mặc dù AzFin tin tưởng câu chuyện đầu tư công sẽ dẫn dắt dòng vật liệu xây dựng trong năm nay, và cho rằng Quý 3 đã bắt đầu khởi động, nhưng dường như có độ trễ ở đây. Và mặc dù KQKD không đặt như kỳ vọng, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, khiến chúng tôi tin rằng sẽ chưa có hiện tượng giảm giá cổ phiếu mạnh.

Cổ tức 1,2k/ cổ phiếu dự kiến trả trong giai đoạn cuối tháng 11 đầu tháng 12 có thể tiếp tục hỗ trợ giá cổ phiếu. Với mức giá giao dịch khoảng 16,0k, HT1 đang có suất cổ tức 7,5%, và cũng là mức chấp nhận được trong điều kiện lãi suất tiết kiệm đang giảm sâu.

AzFin vẫn tiếp tục khuyến nghị KHẢ QUAN đối với HT1 cho đến tháng 6/2021; và KQKD Quý 4 sẽ quyết định có thay đổi hoặc giữ nguyên quan điểm của chúng tôi hay không.