Giá cổ phiếu rẻ là tấm chắn phòng thủ vững chắc nhất

Ngày đăng 29/7/2020

REE vừa ra báo cáo KQKD Quý 2.2020

LNST sau lợi ích CĐTS giảm 14% YoY còn 374 tỷ đồng. Nhìn chung, LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2020 của REE giảm 20% YoY còn 630 tỷ đồng. Mức giảm trong 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu đến từ mảng điện và mảng cơ điện lạnh (M&E) và phần nào được bù đắp bởi mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các mảng cho thuê văn phòng, bất động sản và nước.

Theo báo cáo bộ phận, LNST sau CĐTS Quý 2 của REE đạt 373 tỷ, giảm 61 tỷ (-13% YoY) so với con số 458 tỷ của Quý 2.2019. Phân chia theo 3 mảng kinh doanh như sau:

  • Cơ điện lạnh: giảm 19 tỷ, chủ yếu do Covid-19 tác động đến công việc bị gián đoạn.
  • Bất động sản: tăng 54 tỷ, nguyên nhân do tòa nhà Etown 5 đi vào hoạt động từ Quý 4.2019;
  • Hạ tầng điện nước: giảm khoảng 92 tỷ, nguyên nhân do hoàn nhập dự phòng trong kỳ 20 tỷ, thấp hơn so với cùng kỳ 73 tỷ; ngoài ra là do thủy văn không thuận lợi, trong khi PPC lợi nhuận thấp hơn năm trước.

Trong cơ cấu lợi nhuận, mảng cơ điện lạnh (M&E) chỉ còn giảm về còn 14%. Trong thời gian tới, mảng này sẽ ngày càng chỉ còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận của REE.

Định giá hấp dẫn

Mặc dù lợi nhuận của REE trong 6 tháng giảm đến 20%, tuy vậy REE vẫn đang được giao dịch ở mức định giá rất rẻ, với PE trailing 12 tháng ở mức 6,7 lần; P/B ở mức 0,9 lần. Cơ cấu tài sản của REE khá sạch với (1) 165.000 m2 sàn BĐS cho thuê tại Hồ Chí Minh; (2) Các nhà máy phát điện (thủy điện, nhiệt điện, điện gió) và công ty nước trên khắp cả nước.

Mặc dù vậy, đặc thù của REE là xây dựng cơ bản lớn, và chu kỳ xây dựng thường kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Và tốc độ tăng trưởng đều hàng năm trong dài hạn hơn rơi vào khoảng 11-12%. Cổ tức 5% (1600đ/ giá 32.000 đ) giúp giảm rủi ro giảm giá cổ phiếu, trong khi tiềm năng tăng giá khoảng 11-12% (khi thị trường hồi phục)

AzFin cho rằng REE xứng đáng trong danh mục đầu tư tại thời điểm hiện tại, giúp giảm rủi ro giảm giá của danh mục, trong khi Upside khoảng 15-16% (bao gồm cả cổ tức) là khá hấp dẫn trong điều kiện hiện tại.