Giá cá tra bình ổn trở lại

Ngày đăng 7/1/2021

Giá cá tra bình ổn trở lại nhưng vẫn ở mức cao so với đáy

Cá tra đã có một giai đoạn tăng khá nóng trong khoảng tháng 10 và đầu tháng 11, với mức tăng từ khoảng 17-18k/ kg với cá nguyên liệu lên đến 23-25k/ kg cá nguyên liệu. Theo đó, mức cá giống tăng mạnh hơn từ mức dưới 15k lên 28k/kg. Mức tăng cá giống nhanh và cao hơn tạo ra rủi ro thiếu ổn định trong thời gian tiếp theo.

Và sau đó, giá cá tra giảm nhiệt nhanh ở cả cá giống và cá nguyên liệu, và đi ngang giảm dần từ cuối tháng 12 đến nay. Cá tra nguyên liệu ổn định ở 21k/kg; cá giống ở mức 21-23k/kg. Mức cá nguyên liệu vẫn cao hơn đáng kể (xấp xỉ 14%) so với hồi Q3.2020.

Tại mức giá hiện tại, các doanh nghiệp tự chủ nguồn nguyên liệu bắt đầu phục hồi từ Quý 4

Một số doanh nghiệp tự chủ con giống và nguyên liệu như ANV (100%), VHC (60%) sẽ hưởng lợi đáng kể khi giá cá tiếp tục ở mức hiện tại, nhờ giá cá cao hơn trung bình Q4.2019.

Với VHC, nhà máy sản xuất Colagen&Geltamin sẽ là động lực thúc đảy cho 2021, cơ cấu đóng góp lợi nhuận từ mảng này dự kiến tăng từ 20-25% lên 33%, giúp định giá lại giá trị doanh nghiệp

Với ANV, công ty này mở rộng vùng công suất mạnh mẽ từ 200 ha lên khoảng 700-800 ha nguồn nguyên liệu. Và vấn đề sống còn của ANV sẽ là mở rộng được thị trường, ví dụ như Mỹ. Giá cá tăng cũng khiến một doanh nghiệp tự chủ 100% như ANV có thể thu được biên lợi nhuận tốt hơn đáng kể.

Liệu cầu có tăng trở lại

Với ANV chúng tôi chắc chắn hơn, nhờ công ty này chưa gia nhập thị trường Mỹ, và họ đang có cơ hội rất lớn tiếp cận thị trường này, nhất là nguồn cung của ANV tăng rất mạnh, gấp đến 4 lần.

Ngoài ra, khi dịch Covid qua đi, AzFin cũng kỳ vọng thị trường cá tra, vốn là thế mạnh của Việt Nam, sẽ phục hồi trở lại, khiến Biên lợi nhuận phục hồi sau một năm cơ sở thấp như 2020.