FPT tăng trưởng giảm tốc

Ngày đăng 19/8/2020

CTCP FPT (FPT) vừa công bố KQKD 7 tháng đầu năm 2020

Doanh thu thuần tháng 7 đạt 2.347 tỷ, tăng hơn 4% và LNTT đạt 434 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2019. Luỹ kế 7 tháng, doanh thu đạt 15.958 tỷ, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 14%.

Xuất khẩu phần mềm (XKPM): doanh thu +16% YoY và LNTT +19% YoY, dẫn dắt bởi dịch vụ Chuyển đổi số (DX). Doanh thu từ DX tăng mạnh 57% YoY trong 7 tháng đầu năm 2020, đóng góp 31% tổng doanh thu mảng XKPM so với mức 23% trong 7 tháng đầu năm 2019. Nhờ đóng góp lớn hơn của DX, biên LNTT mảng XKPM duy trì ở mức 15,4% (+40 điểm cơ bản YoY) trong 7 tháng đầu năm 2020. Trong tháng 7/2020, doanh thu từ thị trường Nhật Bản/APAC tăng 14%/25% YoY (so với mức 10%/35% YoY trong quý 2/2020) trong khi doanh thu từ thị trường Mỹ/EU giảm 7%/24% YoY (so với mức đi ngang/+13% YoY trong quý 2/2020). Trong khi đó, giá trị hợp đồng mới trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1 nghìn tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2020.

Dịch vụ viễn thông: Doanh thu +11% YoY và LNTT +21% YoY nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng và Pay TV 2 chữ số cũng như biên lợi nhuận mở rộng. Doanh thu băng thông rộng tăng 9% YoY trong 7 tháng đầu năm 2020 khi tổng lượng thuê bao tăng 2 chữ số trong khi doanh thu/thuê bao trung bình (ARPU) giảm khi FPT thâm nhập sâu hơn vào các thành phố cấp 2 và cấp 3. Mặt khác, doanh thu từ các mảng khác (cho thuê đường truyền, voice, data center và Pay TV) tăng 15% YoY trong 7 tháng đầu năm 2020. Biên LNTT mảng Viễn thông đạt 16,0% trong 7 tháng đầu năm 2020 so với mức 14,7% trong 7 tháng đầu năm 2019, ban lãnh đạo cho rằng diễn biến này đến từ các nỗ lực tiết kiệm chi phí của FPT, bao gồm giảm chi phí marketing, và khoản lỗ thấp hơn từ Pay TV nhờ lợi thế kinh tế về quy mô.

Mảng giáo dục, tổng số học sinh của FPT đạt 44.740 tại thời điểm cuối tháng 7, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác là 593 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Quan điểm của AzFin: động lực tăng giá trong 3 tháng tới yếu

Tốc độ tăng trưởng chậm lại, mặt bằng định giá hợp lý khiến cho động lực tăng giá cổ phiếu FPT trong giai đoạn 3 tháng tới là yếu. Tuy vậy, FPT là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi không bị giảm tăng trưởng trong năm nay nhờ (1) nhu cầu chi tiêu ICT trên toàn thế giới về cơ bản vẫn trong trend tăng mạnh, (2) các mảng kinh doanh trong dịch vụ viễn thông như băng thông rộng có lợi thế cạnh tranh cao.

Mặc dù vậy, AzFin tin tưởng FPT sẽ là doanh nghiệp có sự tăng trưởng về KQKD vượt trội sau khi dịch qua đi nhờ xu hướng chuyển đổi số trên toàn thế giới và Việt Nam. Suất cổ tức 4,2%, PE 11 lần cho ngành tăng trưởng, và xu hướng chuyển dịch từ công ty gia công phần mềm sang công ty phát triển phần mềm khiến cho định giá của FPT khá an toàn.