DRC tăng lợi nhuận và tăng cổ tức

Ngày đăng 3/12/2020

KQKD Quý 3.2020: Doanh thu lợi nhuận suy giảm do Covid

KQKD quý III.2020 của DRC, doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước với mức 2,5%, lợi nhuận gộp giảm tới 11%, và LNST giảm đến 24%. Nguyên nhân chủ yếu do công ty phải tăng chính sách bán hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Trong Quý 3/ 2020, sản lượng tiêu thụ lốp radial của DRC phục hồi đáng kể 39,6% QoQ lên 136.563 chiếc, tương đương với mức trước COVID-19. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias tăng trưởng vững chắc lên 160.410 chiếc (+11,5% QoQ; +14,3% YoY).

9 tháng, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.539 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận sau thuế 147 tỷ đồng, giảm hơn 13%.

Nhu cầu tiêu thụ xe trong nước sẽ chứng kiến hồi phục nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước

Từ ngày 01/01/2021, Quy định xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ, sẽ kết thúc. Và dự báo sẽ có nhu cầu mua xe trước nhằm tránh phí trước bạ tăng trở lại từ đầu năm sau.

Sản lượng tháng 10 tăng mạnh đạt 33.254 chiếc (+22% MoM; +15% YoY), nhờ tăng trưởng tốt ở cả xe du lịch và xe thương mại. Trong khi đó sản lượng giảm mạnh trong 1H20 (-31% YoY), sản lượng Quý 3/2020 đã bắt đầu phục hồi (-5% YoY) sau khi có nghị định giảm phí trước bạ nêu trên từ cuối tháng 6/2020.

Lợi nhuận và cổ tức sẽ tăng ?

Nhà mày Radial GĐ1 không còn trích khấu hao từ 2021, làm gia tăng LN DN. Thời gian khấu hao 7 năm của nhà máy Radial GĐ1 sẽ kết thúc vào cuối năm 2020, giúp DN có thể tiết kiệm 70 tỷ đồng/năm (tổng mức đầu tư 1.388 tỷ đồng, trích khấu hao nhanh) từ năm 2021.

Lợi nhuận DRC 2020 dự kiến khoảng 220-250 tỷ. Và việc tiết giảm 70 tỷ khấu hao sẽ giúp lợi nhuận tăng lên ít nhất 290-320 tỷ (+28% YoY). Suất cỏ tức hàng năm 1k, tương đương payout rate 50%. Giả định tỷ lệ payout không đổi thì DRC sẽ có mức cổ tức tăng thêm là 28%, tức là suất cổ tức sẽ ở mức khoảng 1,3k/cp, tương đương suất cổ tức 6,1% với mức giá 21, và là mức chấp nhận được trong điều kiện lãi suất tiết kiệm giảm sâu.

PE forward cho 2021 khoảng 8,3 lần, và là mức không quá đắt. AzFin tiếp tục khuyến nghị MUA và nắm giữa DRC cho đến hết ít nhất là Q3.2021.