Đầu tư chứng khoán: TMT tử thần vẫy gọi

Ngày đăng 28/8/2018

Dựa trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 đã công bố của TMT có thể nhận thấy các vấn đề sau (bảng bên dưới):

1. Tình hình tài chính của TMT

Đầu tư chứng khoán: TMT tử thần vẫy gọi - Ảnh 1

a. Về cổ tức: sau năm 2015 làm ăn phát đạt và TMT đã trả cổ tức tiền mặt khủng lên đến 39% thì từ sau đó công ty này hoàn toàn không trả 1 đồng cổ tức bằng tiền mặt nào đến hết bán niên 2018, điều này phần nào cho thấy sức khỏe tài chính của TMT có thể có vấn đề.

b. Tình hình nợ vay của TMT rất đáng quan ngại khi Nợ vay/VCSH 6 tháng năm 2018 lên đến 326.18% tức là với 1 đồng VCSH thì phải gánh đến 3,2618 đồng nợ vay, tuy có giảm so với cuối năm 2017 nhưng vẫn rất rất cao. Với tỷ lệ nợ này với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất đáng nguy hiểm, điều này cũng phần nào lý giải cho việc TMT không trả cổ tức bằng tiền từ sau 2015.  Sức khỏe tài chỉnh xấu đáng báo động.

2. KQKD, Hiệu quả và khả năng sinh lời

a. Doanh thu và lợi nhuận của TMT giảm rõ rệt

  • Có thể tháy doanh thu của TMT đã giảm rất mạnh từ 2015 đến nay, đặc biệt doanh thu 6t/2018 chỉ bằng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017, nó cho thấy 1 sự đi xuống rất mạnh trong kinh doanh của TMT (điều này được lý giải là do xe TMT bán là xe Trung Quốc có chất lượng không cao đi ngược với xu hướng mua sắm xe hiện nay của các chủ vận tải).
  • Lợi nhuận ròng của TMT cũng cùng với doanh thu giảm dần theo thời gian, nếu như 2015 còn đạt 187 tỷ thì đến nửa năm 2018 đã từ dương chuyển sang âm 10 tỷ đồng.

b. Biên lợi nhuận gộp 6t/2018 có sự cái thiện đáng kể, khi đạt mức 16.28% tăng mạnh so với mức 9.29%; tuy nhiên do doanh thu giảm nên làm cho lợi nhuận gộp giảm chỉ đạt 112 tỷ so với 118 tỷ của năm 2017 bên cạnh đó chi phí tài chính tăng mạnh làm cho lợi nhuận ròng của TMT -10 tỷ đồng.

c. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): cùng với doanh thu và LNR, ROE của TMT cũng giảm mạnh từ mức 40% năm 2015 đến 6 tháng 2018 đã là âm 2.28%; Phân tích kỹ thì thấy nguyên nhân đến từ: 1. Do biên lợi nhuận ròng giảm quá mạnh (lợi nhuận ròng âm); 2. Vòng quay tài sản giảm sút (giảm 45%); 3. Điểm sang nhỏ nhoi duy nhất là đòn bẩy giảm do nợ vay của TMT đã giảm được gần 300 tỷ so với cuối năm 2017.  KQKD và hiệu quả sinh lợi của TMT ngày càng đi xuống một cách nghiêm trọng theo xu hướng.

Đầu tư chứng khoán: TMT tử thần vẫy gọi - Ảnh 2

3. Dòng tiền của TMT có cái thiện đáng kể nhưng không thấy có sự tích cực a. Dòng tiền từ HĐSXKD của TMT có 1 sự bứt phá mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2018 khi dương tới hơn 331 tỷ so với những con so âm khổng lồ những năm trước là một điều rất tốt, nguyên nhân đến từ: Thứ nhất. Giảm các khoản phải thu tức là giảm bị chiếm dụng vốn hay nói cách khách thu nợ tốt lên được gần 170 tỷ so với cuối năm 2017. Thứ 2. Hàng tồn kho giảm mạnh 321 tỷ do TMT giảm quy mô hoạt động (điều này được minh chứng bằng doanh thu cũng giảm rất mạnh).

b. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: rất nhỏ, nó cho thấy TMT không mở rộng nhiều trong năm 2018.

c. Dòng tiền HĐTC âm 328 tỷ đồng, do có thêm được tiền từ thu hồi nợ và giảm hàng tồn kho do đó TMT đã có tiền trả bớt nợ ngân hàng từ đó.

 Dòng tiền của TMT cơ bản tích cực hơn trong năm 2018, nhưng nó đến từ việc giảm hàng tồn kho và thu hồi nợ chứ không đến từ việc HĐSXKD hiệu quả hơn. Do đó nhìn qua có vẻ tích cực nhưng thực sự đang tiềm ẩn rủi ro lớn từ: (1) Hiệu quả SXKD xấu đi. (2) Quy mô hoạt động đang bị co hẹp đáng kể có thể dẫn đến tình trạng xấu hơn khi mà doanh thu riêng quý 2/2018 của TMT chỉ bằng 28% so với cùng kỳ.

Kết luận: Từ tình hình tài chính TMT đang trên bờ vực của sự sống và cái chết.

==>> Khuyến nghị: Không nên mua TMT.