Đầu tư chứng khoán: FPT LNST 4 tháng 2020 vẫn tích cực

Ngày đăng 19/5/2020

FPT lãi ròng 4 tháng hơn 1.040 tỷ đồng, tăng 17%

CTCP FPT (FPT) công bố diễn biến kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 tích cực với doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 8.841 tỷ đồng và 1.041 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% và 17,3% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lợi nhuận trước thuế được cải thiện từ mức 17,2% lên 17,8%, chủ yếu đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi của FPT – xuất khẩu phần mềm và dịch vụ viễn thông.

Tăng trưởng FPT vẫn đang khả quan mặc dù chậm lại do Covid
  • Với khối công nghệ, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong 4 tháng đầu năm lần lượt đạt 4.864 tỷ và 612 tỷ, tăng trưởng 16,2% và 14,3% và đạt 101% và 99% kế hoạch. Mức tăng trưởng lợi nhuận này chậm hơn mức tăng trưởng lợi nhuận của 2 tháng và 3 tháng đầu năm lần lượt là 36,9% và 18,7%. Doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài chiếm tỷ lệ 43%, tăng trưởng 22,5% trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 25,2%. Tăng trưởng doanh thu mảng XKPM tiếp tục giảm tốc trong tháng 4/2020 (+13% YoY) so với tháng 3 (+18% YoY) và quý 1/2020 (+26% YoY). Chúng tôi cho rằng mức chững lại này đến từ các gián đoạn kinh tế do dịch COVID-19 đến hoạt động kinh doanh của các khách hàng nước ngoài của FPT.

Trong đó, dịch vụ chuyển đổi số đóng góp 1.158 tỷ đồng, tăng trưởng 60,7%, phù hợp với chiến lược lâu dài của tập đoàn. Doanh thu của FPT tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Mỹ, và châu Âu lần lượt đạt mức tăng trưởng 50%, 23% và 22% so với cùng kỳ 2019.

  • Khối viễn thông: Doanh thu tăng 13% YoY và LNTT tăng 28% YoY nhờ tăng trưởng thuê bao băng thông rộng 2 chữ số và biên lợi nhuận gia tăng. Doanh thu băng thông rộng tăng 10% YoY trong 4 tháng đầu năm 2020 nhờ tăng trưởng tổng thuê bao 2 chữ số trong khi doanh thu trung bình trên khách hàng giảm khi FPT thâm nhập sâu hơn vào các khu vực tỉnh thành cấp 2 và cấp 3. Pay TV ghi nhận tăng trưởng hơn 30% trong cả doanh thu và tổng thuê bao. Ngược lại, mảng dịch vụ quảng cáo trực tuyến ghi nhận doanh thu và LNTT lần lượt giảm 16,5% và 21,3% so với cùng kỳ một phần do sự cạnh tranh của các mạng xã hội và phần còn lại do các tác động tiêu cực của Covid-19.

AzFin duy trì đánh giá MUA với FPT nhờ (1) vị thế vững chắc trong nhiều mảng kinh doanh và (2) xu hướng công nghệ hóa vẫn tiếp tục gia tăng trong triển vọng 3-5 năm tới. Mức định giá hợp lý cho FPT là PE 15 lần, tương đương 60-65k/ cp trong năm nay.