Đầu tư chứng khoán: CTD rủi ro tăng dần

Ngày đăng 28/7/2018

Từ Báo cáo KQKD của CTD 6 tháng đầu năm 2018 có thể nhận thấy 1 số vấn đề như sau

A. Tình hình sức khỏe tài chính rất tốt qua 3 yếu tố:

 1. Tình hình cổ tức: có thể thấy CTD là mã cổ phiếu hiếm có trên sàn có thể trả cổ tức tiền mặt lên đến 50% (5000đ/cp), việc này hoàn toàn có thể duy trì trong năm 2018

 2. Nợ vay/VCSH: CTD là doanh nghiệp xây dựng, BĐS duy nhất trên sàn không có nợ vay, điều này cho thấy nguồn lực tài chính dồi dào

 3. Tỷ lệ Chiếm dụng vốn/bị chiếm dụng vốn: CTD luôn duy trì lớn hơn 1 cho thấy CTD có sức mạnh và vị thế đàm phán với chủ đầu tư lớn và nhà cung cấp, tuy nhiên tỷ lệ này đang giảm 1 cách đáng để chú ý khi giảm từ 175.48% xuống còn có 110.56%; điều này cho thấy vị thế đàm phán của CTD ngày càng giảm hoặc cạnh tranh đang ngày càng gay gắt

==> sức khỏe tài chính của CTD có suy giảm phần nào tuy nhiên xét cho cùng rất tốt, không có nhiều điều để bàn cãi.

B. KQKD, Hiệu quả và khả năng sinh lời của CTD đang có dấu hiệu đi xuống khá rõ trong nửa đầu năm 2018.

 1. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của CTD giảm 1 cách rõ rệt:
 • Những năm trước doanh thu của CTD luôn tăng trưởng trên 30% thì đến nửa đầu năm 2018 doanh thu chỉ còn tăng có 19.59% so với cùng kỳ, sự suy giảm khá mạnh
 • Trong khi đi lợi nhuận ròng của CTD chỉ tăng có 0.7%, thậm chí lợi nhuận trước thuế của CTD còn giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân đến chủ yếu từ biên lợi nhuận gộp của CTD giảm mạnh.
 1. Biên lợi nhuận gộp suy giảm đáng báo động: Lần đầu tiên sau 4 năm biên lợi nhuận gộp của CTD giảm xuống dưới 7% khi chỉ đạt 6.74%. Điều này cho thấy LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CTD đã suy giảm đáng kể do: Theo lý thuyết chu kỳ kinh tế thì khi nền kinh tế ở giai đoạn hưng thịnh (vùng đỉnh tăng trưởng) thì nhóm vật liệu cơ bản tăng giá rất mạnh, trong khi đây là đầu vào chính của CTD. Bên cạnh đó ngày càng có nhiều nhà thầu lớn cạnh tranh giành giật khách hàng với nhau. Do đó CTD mất dần đi vị thế độc tôn và lợi thế cạnh tranh của mình là 1 điều dễ hiểu.

 2. Chỉ số ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) của CTD suy giảm 1 cách nghiêm trọng, nếu như các năm trước đều trên 35%, thì trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 9.38%. Dự tính cả năm 2018 thì ROE của CTD cũng chỉ đạt được 20% thấp hơn rất nhiều so với các năm trước

 3. Phân tích Dupon: qua Phân tích Dupon có thể thấy hiệu quả kinh doanh mà cụ thể ở đây là ROE của CTD giảm mạnh có nguyên nhân chính đến từ: Thứ nhất là Biên lợi nhuận của CTD giảm rất mạnh do mất đi lợi thế cạnh tranh trước kia. Thứ hai, dòng bẩy vốn giảm mạnh (CTD đã giảm rất mạnh tỷ lệ Chiếm dụng vốn/bị chiếm dụng vốn).

C. DÒNG TIỀN CỦA CTD CÓ DẤU HIỆU XẤU ĐI RÕ RỆT NỬA ĐẦU NĂM 2018

Đầu tư chứng khoán: CTD rủi ro tăng dần

 1. Thay vì hàng năm dòng tiền HĐKD của CTD dương cả nghìn tỷ đồng (nó cho thấy bản chất hoạt động kinh doanh rất tốt và mang lại tiền thức) nguyên nhân chủ yếu đến từ hiệu quả kinh doanh cao làm lợi nhuận cao. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2018 chứng kiến dòng tiền từ HĐKD bị âm lớn lên đến (1,402) tỷ đồng nguyên nhân đến từ việc CTD bị chịu nhiều hơn (bị chiếm dụng vốn nhiều hơn). Mặt khác lại phải trả người cung cấp lớn hơn (Chiếm dụng vốn ít đi).

 2. Dòng tiền từ HĐĐT dương lớn trong năm 2018 nguyên nhân đến từ việc CTD thu hồi nhiều hơn là việc đầu tư cho các đơn vị khác, nó phần nào cho thấy CTD có thể thận trọng hơn trong tương lai.

 3. Dòng tiền HĐTC của CTD khá tốt qua các năm khi mà có tiền dồi dào doanh nghiệp trả cổ tức rất cao, làm cho dòng tiền tài chính thường âm, việc phát hành cổ phiếu năm 2016 để phục vụ phát triển thì cũng là huy động từ cổ đông bên ngoài thông qua việc chào bán được với giá rất cao.

Kết luận: Nhìn chung với việc phân tích tài chính trên kết hợp với tình hình BĐS ở Việt Nam giai đoạn hiện nay có dấu hiệu chững lại cho thấy 1 bộ mặt kém khả quan trong tương lai gần của CTD.

Khuyến nghị: Nên đứng ngoài CTD lúc này, chỉ nên đầu tư cổ phiếu đang đi lên không nên tham gia cổ phiếu đang xấu dần