Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 27/09/2019

Ngày đăng 27/9/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52823.710.2%Link-
20/8/2019MUAVHC8212079-3.7%Link-
21/8/2019MUAACB222923.25.5%Link-
21/8/2019MUAMBB20.824.222.79.1%Link-
23/8/2019MUAFPT536058.510.4%Link-
26/8/2019MUAMWG11616012810.3%Link-
30/8/2019MUABMP496050.63.3%Link-

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212079.5-3.0%Link-

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290266.5-4.5%Link-
27/9/2019K.QUANVNM130150130.10.1%Link-

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-