Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 20/09/2019

Ngày đăng 23/9/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52824.112.1%Link-
20/8/2019MUAVHC8212079.1-3.5%Link-
21/8/2019MUAACB222923.25.5%Link-
21/8/2019MUAMBB20.824.222.156.5%Link-
23/8/2019MUAFPT536058.29.8%Link-
26/8/2019MUAMWG116160126.59.1%Link-
30/8/2019MUABMP496051.85.7%Link-

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212079.5-3.0%Link-

Danh sách các khuyến nghị NẮM GIỮ

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290262.5-5.9%Link-
27/8/2019N.GIỮVNM119127123.23.5%Link-