Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 18/11/2019

Ngày đăng 18/11/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52822.554.9%LinkĐến T6/2020
20/8/2019MUAVHC8212079-3.7%LinkĐến T6/2020
21/8/2019MUAACB222924.19.5%LinkĐến T12/2019
21/8/2019MUAMBB20.824.222.68.7%LinkĐến T12/2019
26/8/2019MUAMWG116160117.81.6%LinkĐến T6/2020
30/8/2019MUABMP496051.85.7%LinkĐến T3/2020
01/10/2019MUASSI222721-4.5%LinkĐến T6/2020
01/10/2019MUAVCS9013085.2-5.3%LinkĐến T6/2020
18/10/2019MUAFPT57.28057.50.5%LinkĐến T6/2020
28/10/2019MUADHC35.44238.79.3%LinkĐến T6/2020
07/11/2019MUAREE3845.537.8-0.5%LinkĐến T6/2020
14/11/2019MUAMWG117160117.80.7%LinkĐến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212078.9-3.8%LinkChờ KQKD rõ ràng hơn

Danh sách các khuyến nghị KHẢ QUAN

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290252-9.7%LinkĐộng lực tăng giá thấp
27/9/2019K.QUANVNM130150125.5-3.5%LinkĐộng lực tăng giá thấp, đến T6/2020

Danh sách các khuyến nghị ĐÃ ĐÓNG (vì đã đạt giá mục tiêu)

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
27/8/2019N.GIỮVNM1191271309.2%Link-
23/8/2019MUAFPT53606013.2%LinkĐến T12/2019