Danh mục khuyến nghị - Cập nhật đến ngày 16/09/2019

Ngày đăng 16/9/2019

Danh sách các khuyến nghị MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019MUADRC21.52823.810.7%Link-
20/8/2019MUAVHC8212078-4.9%Link-
21/8/2019MUAACB222922.41.8%Link-
21/8/2019MUAMBB22.426.523.44.5%Link-
23/8/2019MUAFPT536057.78.9%Link-
26/8/2019MUAMWG116160123.56.5%Link-
30/8/2019MUABMP496051.85.7%Link-

Danh sách các khuyến nghị CHỜ ĐIỂM MUA

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
11/9/2019CHỜ ĐIỂM MUAVHC8212078-4.9%Link-

Danh sách các khuyến nghị NẮM GIỮ

Ngày KNDạngCổ PhiếuGiá MuaKì VọngHiện tạiLãi (lỗ)Bài viếtGhi chú
19/8/2019K.QUANSAB279290264-5.4%Link-
27/8/2019N.GIỮVNM119127121.52.1%Link-